Основни пречки за фирмите в нашата страна са корупцията, административните спънки, непосилните изисквания и неясноти в Закона за обществените поръчки (ЗОП), показват резултати от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведена сред нейни членове в периода между 12-ти и 16-и март тази година. От пресцентъра на работодателската организация посочват, че анкетата е мотивирана от среща с представители на Световната банка, които проучват проблемите на обществените търгове в България. Цели 42% от компаниите, участвали в проучването на БТПП смятат, че има предварително набелязан печеливш кандидат при избора за изпълнителен на даден обществена поръчка. Едва 22% от анкетираните фирми са успели да спечелят обществени поръчки, а 20% не са участвали никога в подобни търгове, изтъквайки ред причини за тяхната незаинтересованост: попълване на много и сложна документация (според 55% от анкетираните), непосилни за малките и средни предприятия /МСП/ гаранции (според 30%), липса на информация за поръчките (според 21% от фирмите), невъзможност за МСП да извършат целия обем на съответната поръчка (според 17% от участвалите в анкетата компании). С оглед на всичко това, участвалите в анкетата на БТПП правят няколко предложения, като най-голям процент от тях (61%) настояват обществените поръчки да се обявяват и провеждат само по електронен път при ясни критерии. Цели 44% от запитаните не смятат, че трябва да се включват субективни критерии като отлагане на плащанията и специфични конкретни изисквания, отнасящи се до определен модел или услуга, докато 38% предлагат да се предвижда определен процент от обществените поръчки да бъде изпълняван от МСП, а 30 на сто предлагат да отпадне възможността за директно възлагане на поръчки или чрез преговори с конкретно избрани фирми. Според едва 13% от фирмите, участвали в анкетата на БТПП, има подобряване в прозрачността на процедурите за обществени поръчки след влезлия в сила от април 2016-а година нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), цели 56% не забелязват никаква промяна, а 31% не могат да вземат отношение по този въпрос с оглед на липсата на преки наблюдения. От БТПП посочват, че с направените бизнес предложения по-голям брой малки и средни предприятия биха имали интерес и желание да участват в процедури за обществени поръчки.