Очаква се българското население да намалее значително в периода до 2040 г. е значително – около 20-25%, според различните проекции. Независимо от предвиждания спад на смъртността, което засяга в различна степен мъжете и жените, структурата на населението по пол ще остане стабилна. Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително.