Водещи компании като Royal Dutch Shell и Barclays Bank заявиха, че ще понесат големи по размер допълнителни разноски в резултат на промените в данъчната политика на САЩ, присъединявайки се по този начин към редица други глобално значими фирми, които разкриха през последните дни, как мащабната американска данъчна реформа ще се отрази директно върху техните финанси. Петролният гигант Shell изчисли, че облагане му с данъци в САЩ през четвъртото тримесечие на отминаващата година може да възлезе между 2,0 млрд. и 2,5 млрд. долара, което се дължи на намаляването на стойността на неговите т.нар. “отсрочени данъчни активи“. Трябва да се има предвид, че компаниите могат да натрупват такива активи по време на техни нерентабилни периоди и да ги използват, за да компенсират бъдещите си плащания на данъци. Тези активи, които са по същество кредити за бъдещи данъчни плащания в САЩ, вече ще струват доста по-малко “на хартия“, след като предприетата мащабна реформа доведе до рязко намаляване на основния корпоративен данък до 21% от 35%. В същото време Barclays Bank посочи, че през четвъртото тримесечие на годината тя очаква да понесе данъчна тежест в размер на 1 млрд. британски лири (около 1,3 млрд. долара), позовавайки се на подобни промени при оценката на стойността на отложените данъчни активи и пасиви. Разноските в резултат на данъчните промени, съчетани с други разходи за преструктуриране, се очаква да доведат голяма британската банка до нетна загуба в рамките на годината. Barclays отбеляза, че нейното капиталово съотношение (капиталова адекватност), което е основна мярка за състоянието на финансовия баланс, ще спадне с 0,2 процентни пункта, но това вероятно ще се окаже твърде малко, за да породи притеснения сред нейните инвеститори. И двете компании обаче заявиха, че въпреки големите загуби “на хартия“, те смятат, че драстичното намаляване на корпоративните данъци в САЩ ще бъде положително в по-дългосрочен план.