Агенцията по храните е открила нова партида яйчен прах, заразен с фипронил. Доставката е 500 кг. Подобно  на първата партида и тя  е от Германия. 93  кг от продукта са вложени в производство на 13 тона сладолед, който също е изтеглен от пазара. Всяка постъпваща в България пратка яйца и яйчни продукти с произход ЕС, за която няма предоставени доказателства от лабораторно изпитване за замърсяване с фипронил, ще бъде подложена на лабораторен анализ, съобщават от Агенцията.