Време е да изчислим реално колко ток от фотоволтаика ни е необходим у дома, за да знаем каква инсталация да си сложим. Изглежда просто, но за повечето от нас това е непозната тема. Първата стъпка е направена.

Най-после започна приемът на проекти за соларни бойлери и ВЕИ с батерии по Плана за възстановяване и устойчивост. Как ще тръгне първият опит у нас за подпомагане на еднофамилните сгради?

За пореден път съществуват опасенията, че това е мярка за богатите и семействата, защото имат спестявания. Но най-важното е на първо място да изчислите колко ток от фотоволтаика ви е необходим, коментира изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев. Той направи за първи път публично представяне на тази толкова тайна, но и важна за всички обикновени граждани процедура на кръглата маса в Бургас "Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега", организирана от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Нека все пак имаме предвид, че близо 1 милион са еднофамилни сгради в България. Целта на програмата е увеличаване на дела на възобновяеми източници в крайното енегрийно потребление чрез финансиране за закупуване на най-добро оборудване на бойлери и ВЕИ с батерии.

Най-хубавото е, че имате срок да реализирате своя проект- да го започнете сега или да го довършите, защото имате срок за подаване на предложенията до 10 ноември 2023 година, каза още Алексиев.

Може да сте започнали или тепърва да започвате

Програмата финансира две направления. Първото е закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване. Второто е закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Имате два варианта да се включите в програмата.

Вариант 1 е вече да сте започнали и дейностите по пускане в експлоатация да са изпълнени от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението.

Вариант 2 е да започвате сега и дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация да са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране. Възможно е да бъдат изпълнявани и след сключване на договора.

Първо ще бъдат отпуснати 12 млн. лева за соларни бойлери и 60 млн. лева за ВЕИ

Какви са критериите, за да се включите в процедурата?

На първо място кандидатът физическо лица трябва да е собственик на жилището или да има собствено жилище в многофамилна сграда, което да е видно от адресна регистрация. Ако има съсобственици е необходимо тяхното писмено съгласие. Жилището трябва да се ползва само за жилищни нужди и да има платени данъци и такси. За жилище в многофамилна сграда е необходимо съгласие на етажната собственост (не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части). Друго важно условие е в жилището да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) като се удостоверява със снимки.

3eNews