От средата на 2020 година цените на слънчевите модули стават все по-непредсказуеми и нестабилни. Цените на слънчевите модули (Mono PERC) на световния пазар са се увеличили от август 2020 г. до ноември 2021 г. с близо 42 %. Аналогично цените на слънчевите модули (Mono PERC) в Индия също са се увеличили от август 2020 г. до ноември 2021 г. примерно с около 40 %.

JMK Research определя следните основни причини за повишението на цените.

Проблеми във веригата на доставки

Полисилицият е най-важната суровина за производството на слънчеви фотоволтаични модули. Намаляването на цената му в разстояние на много години беше основният фактор, водещ до намаляването на цената на слънчевите модули. От юли 2020 г. обаче цената на полисилиция на световните пазари се увеличи от 6,8 щатски долара до 43 долара през ноември 2021 г. (ръст около 6 пъти).

Други негативни фактор във веригата на доставки включват са скокът на цените на стъклото и на металите, недостига на контейнери и т.н. Тези смущения се задълбочават от различни ограничения, причинени от COVID-19 по целия свят, който доведе и до спиране на производствени дейности.

Несъответствие между търсенето и предлагането

За последните две години търсенето на слънчева енергия в целия свят рязко се повиши. Държави и корпорации си поставиха цели за постигане на нулев баланс на емисиите, което стимулира търсенето на възобновяеми източници на енергия.

Въпреки че наблюдаваме вълна от съобщения за нови производствени мощности с колосални размери в соларната индустрия, имаше/има периоди на несъответствие между търсенето и предлагането, което тласка цените нагоре.

Според прогнозата на JMK Research в скоро време цените на слънчевите модули няма да спаднат. Понижение може да се очаква към края на 2023 години или към първото тримесечие на 2024 година.

Що се отнася до това дали подобна тенденция ще се отрази на изграждането на нови мощности повечето експерти смятат, че това едва ли ще се случи, предвид плановете на различните компании.

3e-news.net