Държавата ще покрие дефицит от близо 450 млн. лева във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", за да не се отрази на цената на битовия ток от 1 юли. Това каза на брифинг в Министерски съвет служебният министър на енергетиката Владимир Малинов. 

"Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е създаден, за да покрива разходите на обществения доставчик на електроенергия по отношение на битовите клиенти, както и за покриването на разходите на производителите на ел. енергия от ВЕИ. Положителният финансов резултат през предходни години от създаването на Фонда през периода 2021-2022 г. е използван за покриване на високите цени на електрическа енергия и природен газ, съответно по решение на МС и негови програми", обясни Малинов.

По думите му в настоящия регулаторен период се наблюдава изключителен дефицит по отношение на приходите и разходите във Фонд "Сигурност на енергийната система" - от 1 юли 2023 г. до момента той е 449 млн. лева, като се очаква до края на регулаторния период дефицитът да достигне около 500 млн. лева. 

"В тази връзка Министерският съвет взе решение, с което се предвижда определена процедура и съответни мерки в рамките на тази година с единствена цел този натрупан дефицит, или разходите, които е извършил Фондът над приходната си част, да бъдат компенсирани съответно от държавния бюджет. Това ще даде възможност на КЕВР при подготовка на ценовото решение за ел. енергия на битовите потребители за следващия регулаторен период - от 1 юли т.г. - този дефицит да не трябва да бъде компенсиран чрез увеличение на цената за бита", каза Малинов.