Завърши плановият годишен ремонт на пети енергоблок на Атомната електроцентрала (АЕЦ) "Козлодуй", който след проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране, е включен в електроенергийната система на България в 9:33 часа, съобщиха от информационния център на централата.

По време на ремонтната кампания, започнала на 24 април, е извършено презареждане на реактора със свежо ядрено гориво и са изпълнени планираните дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока.

Реализирани са и предвидените мерки, свързани с осигуряване на безопасността и дългосрочната експлоатация на блока, се посочва в съобщението.

Шести блок на атомната централа работи с пълно натоварване на мощността.