Русия, чрез "Газпром", реши да спре доставките на газ за България. Темата получи широк отзвук у нас и в Европа, като всички водещи политици коментираха ситуацията. Решението на "Газпром" касае две страни - България и Полша. 

Икономиката на България е пряко зависима от руския газ. Но какво би станало, ако Русия, този път чрез "Росатом", реши да спре доставките и поддръжката на атомната ни централа в Козлодуй? За коментар по темата потърсихме експерта по атомна енергия проф. д-р Георги Касчиев. Той е атомен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, работил е в Института за изследване на риска към Виенския университет, научен ръководител за пуска на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Сега консултира ръководството на АЕЦ Козлодуй и Министерство на енергетиката.

Колко и в какво сме зависими от Русия в АЕЦ "Козлодуй"

Според професор Касчиев имаме зависимост в няколко области - доставка на ядрено гориво, доставка на резервни части за централата, инженерни и научни услуги, както и преработване на отработеното ядрено гориво.

"Ако Русия реши да предприеме мерки и да спре доставката на гориво и материали, имаме някакъв план "Б". Например, към момента са взети мерки и е закупено достатъчно голямо количество свежо ядрено гориво, така че централата да има запас за години напред. Всяка година се подменя около 1/4 от ядреното гориво. С резервните части въпросът е по-сложен, защото досега доставката е правена главно от руски предприятия. Български фирми също участват в поддръжката на централата, но говорим за масла, горива, химикали и други, общодостъпни неща, да ги кажем. След като започна войната в Украйна, която става все по-ожесточена и се налагат санкции, беше направено съвещание в централата и беше решено да се направи контакт с чешката компания "Шкода". В Чехия има една атомна централа "Темелин", която използва същите реактори, както са нашите Пети и Шести блок - ВВЕР-1000. Чехия има тежка индустрия достатъчно голяма и силна и произвежда достатъчно много резервни части, включително и основно оборудване", обяснява проф. Касчиев.

Имаме ли право да ги купувам от друг контрагент

В енергетиката няма такива ограничения както при военния бизнес. "Още преди разпадането на социалистическата система имаше известно разпределение и производството на различни неща в различни страни от социалистическия лагер. Чехия също участваше със своята промишленост. Първият реактор за АЕЦ "Белене", който беше доставен преди 1989 г., беше произведен от тях. Чехия произвежда всички основни части за оборудването на първи контур на реакторите. Нещата, които са необходими за турбогенераторите, са по-сложни, но такива разговори също вървят. Също така имаме възможност да договорим резервни части и от Китай, където също има няколко руски реактора. Китайците сами произвеждат всичко каквото им трябва. Поддръжката на АЕЦ "Козлодуй" се осъществява само от нашите специалисти, а в специални случаи, ако се налага консултация и когато става въпрос за някакви гаранционни условия, вече влизаме в контакт с руснаците", споделя още професорът.

Ако говорим пък за контрол на състоянието на парогенераторите, то поддръжката се извършва от хърватска фирма, която от дълги години има опит и най-съвременна апаратура. Тя извършва тази дейност на много централи в Европа.

"Остава обаче отворен въпрос, който е пряко свързан с Русия - говорим за инженерно-техническите услуги. За съжаление в България нивото доста западна поради липсата на млади хора и редица други фактори. В тази насока през годините сме използвали много услуги от редица водещи руски институти. Има обаче такива институти в Чехия (Ржеж) и Словакия, а в Германия има много силна компания - "Риск аудит", допълва експертът по атомна енергетика.

Според професор Касчиев, както "Газпром", така и "Росатом" са могъщи руски компании, които се използват от Москва за реализирането на външната политика на Русия. В този смисъл, според него, не може да се изключат неприятни изненади и заради това са задействани тези усилия за търсене на алтернативни начини за осигуряване на дейността на атомната ни централа.

Доставка на ядрено гориво извън Русия

"И тук вече има конкуренция, казва професор Касчиев. - Американската компания "Уестингхаус" има завод в Швеция, който произвежда ядрено гориво. Там правят точно такова, каквото използваме за нашите блокове ВВЕР-1000. Американците спечелиха търга за доставка за чешката централата "Темелин", която бе пусната през 2000 година. Първоначално имаше някои проблеми, защото американците не разполагаха с цялата документация на реактора и изчисленията, които им бяха необходими за ядреното гориво. 2008-а руснаците спечелиха търга, защото дадоха по-ниска цена. Американците продължиха да доразработват тяхното гориво и започнаха доставката за някои реактори в Украйна. Първоначално имаше известни проблеми, но нещата се проследиха и днес вече американско гориво се използва в 8 от 15-те реактори в Украйна. Част от тях изцяло се зареждат с американско гориво и общото мнение, че вече са преодолени и тези първоначални несъответствие. През годините американците направиха все по-устойчиви касети и се показа, че техните касети могат да се използват безопасно в комбинация с руското гориво. Когато дойде време за смяна, се сменя 1/4 от горивото с американско, а останалите 3/4 е руско гориво. От две години и в "Темелин" са заредени 6 касети на "Уестингхаус". Така че трупа се такъв опит в диверсифицирането. През 2019 г. и от българска страна са започнати такива преговори с американската компания. В ход са анализи, които трябва да бъдат проверени и лицензирани от нашия регулатор. Плановете са тези етапи да приключат до 2024 г., така че тогава при годишното презареждане на Пети блок да се заредят 48 касети от алтернативния производител".

Освен американската "Уестингхаус" и френската компания "Фраматом" също планира да произвеждат гориво за реактори ВВЕР-1000. По този повод е предвидена група от наши експерти да посети фирмата, за да получи информация точно какъв вид гориво смята да произвеждат. Французите вече вероятно имат лиценз за производство от руската страна. Със сигурност на един следващ търг те ще могат да участват.

Проблемът с отработеното гориво

"При отработеното гориво също има проблем. За съжаление при управлението на ГЕРБ е допуснато грубо неизпълнение на плановете за изпращане на отработено ядрено гориво в Русия. Има периоди, в които поради различни причини, не се е изпращало нищо. Така количеството отработено гориво, което се съхранява в хранилищата на площадката на АЕЦ "Козлодуй" значително е нараснало. Но това не е устойчива политика, тъй като отработеното гориво съдържа над 95% всички радиоактивни материали, които са произведени по време на работата на реактора. Самото съхранение носи определени рискове. Нашата програма за изпращане на отработено гориво за преработка в Русия предвижда да го изпращаме срещу заплащане. Договорено е всяка година да се изпращат над 50 тона за преработване, като се има предвид че всяка година се генерира по-малко количество. И това е правено планомерно до 2015 година. Нито един министър до този момент не си е разрешавал да не изпраща отработено гориво в Русия. През 2015 година, когато става министър госпожа Теменужка Петкова, явно подведена от съветниците си, че "...за какво ще даваме пари" спира изпращането. Факт е, че най-демонстративно се спира изпращането и вместо за 5 години да изпратим в Русия минимум 250 тона, както предвижда стратегията, са изпратени само 26,5 тона. За междинното му съхранение на площадката на АЕЦ "Козлодуй" са направени две хранилища - за мокро и за сухо съхранение. Поради това количеството отработено гориво на площадката нараства и към края на предишната година имаме към 919 т - нарастване с близо 116 т в сравнение с края на 2015 г.", разкрива още професор Касчиев.

Новото ръководство на централата обаче се опълчва срещу тази неписана заповед, прави анализи и разработва транспортна схема. Така от 2020 година отново започва да се изпраща отработено гориво в Русия. През 2020 и 2021 са извършени 3 транспорта, а за тази година са договорени 2 транспорта, като първият трябва да се осъществи в края на май, началото на юни.

Досега действащата стратегия от 2015 г. е с редица несъответствия с изискванията на европейските директиви, поради което от Европейската Комисия е стартирана наказателна процедура срещу България, която е във втората фаза от общо три. Ние сме пред налагане на глоба.

През февруари т.г. се създава междуведомствена работна група и се започва формулиране на основните концепции, цели, планове за действие и е разработен проект за актуализиране на Стратегията за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Какви алтернативи имаме за отработеното гориво

Оказва се, че отново адресът е Франция. Атомната програма на французите предвижда и възможност за преработване на ядрено гориво. В страната има два големи завода, които, освен че поемат нуждите на френските атомни централи, имат капацитет да поемат и още ядрени продукти.

"Търсенето на алтернативи за отработеното ядрено гориво е залегнало в Стратегията, която беше разработена и буквално съвсем наскоро, преди няколко дни, бе утвърдена от министъра на енергетиката. В нея се разглеждат възможностите, че освен в Русия, и Франция има такива технологични мощности за преработка. Отделените уран и плутоний частично се използват и като ново гориво. Иначе високоактивните продукти се смесват с разтопено стъкло, прави се стъкловидна маса, която се излива контейнери, които се заверяват отгоре и в този вид се съхраняват за десетки години, докато се положат в крайно хранилище. Планирано е да се направи контакт с френските компании, за да се анализира как те могат добре да раздробяват касетите механично. Тук проблемът е в това, че французите използват квадратни касети, а нашите са шестоъгълни. Това означава, че трябва да се инсталират други устройства и машини, за да се пристъпи към такава дейност. Други опции пред нас са да държим отработеното гориво в хранилищата за междинно съхранение на АЕЦ "Козлодуй". В него може да се събира ядрен отпадък поне до 2032 година. Може и ново хранилище да се направи. Това обаче води до задънена улица и прехвърляне решаването на тези проблеми на следващите поколения. Но дотогава при всички случаи ще има яснота дали ще може да изпращаме отработеното ядрено гориво за преработка във Франция. Може и отношенията с Русия поне в тази сфера да не се обострят, защото руснаците, доколкото ми е известно, дават значително по-добра цена за преработка", завършва професор Касчиев.