Действията на TotalEnergies се ръководят от убеждението, че всеки има право на достъп до енергия - надеждна и достъпна енергия, която е източник на социално и икономическо развитие. Това обяви в интервю пред Dir.bg и 3eNews Ив Лю Стънф, управител на ТоталЕнерджис ЕП България. Според него енергийният преход ще отнеме време (поне две десетилетия) и много инвестиции. Докато изгражда или модифицира енергийни инфраструктури за бъдещето, особено тези, свързани с възобновяеми източници, TotalEnergies смята, че газът може да помогне за прехода с бързо положително въздействие върху емисиите на CO2 на разумна цена. Ив Лю Стънф разказа и какви са намеренията на компанията за развитие на вятърни и слънчеви централи у нас. Той участва и в международната конференция "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход", която бе организирана от Dir.bg и 3eNews.

 

Господин Ив Лю Стънф от една година голямата компания Total е с името Total Energies, което подчертава амбицията за енергиен преход и постигане на нулеви емисии през 2050 г. Как развивате тази идея в рамките на присъствието си на българския пазар ?

Днес светът се нуждае от повече енергия, но спешността на климатичните промени изисква по-малко емисии. Това налага бърза промяна в бизнес модела и стратегиите на пазарните играчи по целия свят. TotalEnergies има амбицията да бъде един от световните лидери в енергийния преход и затова се трансформира в мултиенергийна компания.

За да постигне тази амбиция, стратегията разчита първо на растежа на газовите дейности (главно втечнен природен газ (LNG)) отсега до 2030 г. Газът наистина е преходно гориво, което лесно може да замени въглищата за производство на електроенергия в много страни по света, с незабавен по-нисък въглероден отпечатък.

Второ, наред с увеличаването на производството и предлагането на газ, TotalEnergies инвестира около 3 млрд. $ годишно в електроенергия от възобновяеми източници, с цел да бъде сред първите 5 водещи компании до 2030 г. с портфолио от 100 GW инсталирана мощност в слънчева и вятърна електроенергия.

Освен растежа на газа и възобновяемите енергийни източници, се полагат сериозни усилия и за бързото развитие на промишлени дейности, свързани с нови молекули (като водород, биогорива, биогаз и е-горива/е-газ) и мощности за съхранение на енергия.

Успоредно с това развиваме дейности за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) с амбицията да улавяме и съхраняваме 10 Mt CO2/годишно през 2030 г. и 100 Mt CO2/годишно през 2050 г.

TotalEnergies присъства в България от 2012 г. чрез своя филиал за проучване и добив с дейности в дълбоководието на Черно море и в момента оценяваме възможността за прокарване на нов проучвателен сондаж, насочен към перспективна площ за газ.

TotalEnergies има и дял в производството на възобновяема енергия в страната чрез косвеното си участие в две фотоволтаични централи. Искаме да бъдем проактивни в развитието на възобновяемите енергийни източници (вятърни и слънчеви) в България. За тази цел през 2021 г. към екипа в София се присъедини Renewable Explorer, специалист, чиято мисия е да изследва и предлага възможности за разработване на нови енергии.

Освен тези дейности, TotalEnergies е активен в България и в бизнеса с моторни масла чрез своя филиал за маркетинг и услуги.

Дъщерните компании на TotalEnergies развиват мащабни проекти за възобновяема енергия в целия свят. Какви са проектите, с които участвате на българския пазар и какви са възможностите, които виждате?

Благодарение на многобройните инвестиции през последните 4 години, TotalEnergies вече експлоатира 11 GW електроенергия от възобновяеми източници по целия свят. Ще оперираме около 35 GW до 2025 г. (повечето проекти вече са във фаза на разработка или строителство) и целта е да достигнем около 100 GW през 2030 г. С тези инсталирани мощности TotalEnergies ще бъде в топ 5 на световните лидери в електроенергията от възобновяеми източници. Основните стълбове за растежа са наземните слънчеви инсталации и наземните или офшорни вятърни инсталации.

В България TotalEnergies вече има малък отпечатък чрез дяловото си участие в компанията Novenergia, която управлява две фотоволтаични централи с обща мощност около 20 MW. TotalEnergies започна наскоро дискусии и с местни разработчици на проекти и разглежда възможностите за подпомагане на проекти за наземна слънчева и вятърна енергия, които различните европейски планове биха предоставили.

Ние също наблюдаваме развитието на морски вятърни проекти в България, но докато не бъде въведена регулаторна рамка, няма да предприемаме никакви действия.

През тази година българското правителство удължи с още две години разрешението за проучване на блок "Хан Аспарух" в Черно море. Какви са резултатите от работата ви досега? Има ли новини, които дават надежда за наличие на нефт или природен газ от това находище?

От 2012 г. насам бяха инвестирани много усилия и ресурси в тази голяма и предизвикателна дълбока офшорна зона, блок "Хан Аспарух". Между 2016 и 2018 г. прокарахме три проучвателни сондажа. Бяха направени също така няколко сеизмични кампании за изобразяване на подземното пространство. Досега нямаме търговско откритие. Въпреки тези резултати ние продължихме проучването, тъй като нашите геолози все още вярват в потенциала на блока.

Анализът на данните от последната ни сеизмична кампания през 2020 г. показва потенциалното наличие на перспективни площи с биогенен газ подобно на голямото откритие на газ Сакария в Турция, което беше направено през 2020 г. В момента оценяваме възможността за сондиране на 4-ти сондаж, целящ газ, през 2023 г.

Как виждате присъствието на TotalEnergies на българския пазар с оглед на напредването на енергийния преход?

Действията на TotalEnergies се ръководят от убеждението, че всеки има право на достъп до енергия - надеждна и достъпна енергия, която е източник на социално и икономическо развитие.

Енергийният преход ще отнеме време (поне две десетилетия) и много инвестиции. Докато изгражда или модифицира енергийни инфраструктури за бъдещето, особено тези, свързани с възобновяеми източници, TotalEnergies смята, че газът може да помогне за прехода с бързо положително въздействие върху емисиите на CO2 на разумна цена. Газът наистина има емисионен отпечатък, който е два пъти по-нисък от този на въглищата за същото количество произведена електрическа енергия.

Вярваме, че откриването на газ в Черно море може да допринесе положително както за енергийната сигурност, така и за плавния преход към целта за нетни нулеви емисии до 2050 г. за България и съседните страни. Такова откритие би могло да позволи достъпен преход от въглища към газ, като същевременно донесе приходи на държавата, които биха могли да бъдат използвани за развитието на възобновяеми източници.

В краткосрочен план TotalEnergies, като глобален доставчик на втечнен природен газ, желае да играе роля в подкрепа на България в справянето с предизвикателството на недостига на газ през следващите години и вече участва в преговори с Булгаргаз.

Успоредно с това, както вече споменахме, ще проучим възможностите за развитие и на ВЕИ в България.

Компанията има огромен опит в световен мащаб в проекти за проучване и добив на нефт и газ, в изграждането на проекти за възобновяема енергетика. От гледната точка на този натрупан опит какво бихте препоръчали по отношение на инвестиционната среда?

Проучването и добивът на въглеводороди са дългосрочни проекти с поемане на високи рискове във фазата на проучването и с големи инвестиции във фазата на разработка. Ние предпочитаме да развиваме подобни проекти в страни със стабилна регулаторна и фискална рамка.

За да продължим с нови проекти в България с въглеводороди или възобновяема енергия, TotalEnergies очаква яснота по отношение на регулаторната рамка, както и предвидимост и стабилност в режима на данъци и такси. Това е и въпрос на привлекателност за страната. Една добре дефинирана пътна карта за енергиен преход на страната, включително пътна карта за развитие на инфраструктурата, би помогнала за приоритизирането и ориентирането на инвестициите и би създала доверие в чуждестранните инвеститори.

Светът попадна в една необичайна обстановка, преминавайки от период на COVID-19 към ускорено икономическо развитие и почти едновременно в ситуация на сериозен военен конфликт между Русия и Украйна. Смятате ли, че това може да се отрази в забавяне на европейската зелена сделка?

Това със сигурност прави контекста още по-предизвикателен и сложен. В краткосрочен план прекъсването на доставките на газ от Русия промени перспективите за прехода от въглища към газ в Европа. Виждаме, че много страни са решили да рестартират или да удължат живота на своите въглищни централи, което не върви в посоката, зададена от Зелената сделка, но е водено от необходимостта да се поддържа енергийна сигурност.

Ще ускори ли това развитието на възобновяемите енергийни източници? Историята ще каже.

Какъв е подходът за мобилизиране на един ускорен зелен енергиен преход в Европа и България според вас?

Всички заинтересовани страни (правителства, местни власти, НПО, частни инвеститори, финансови институции, компании, потребители) трябва да разговарят помежду си и да изградят заедно приемливо бъдеще. Следователно има нужда всеки да осъзнае неотложността, да се образова по темата, да бъде отворен към другите и да работим заедно.

Това е особено вярно за компания като TotalEnergies по отношение на емисиите от Обхват 3 (емисии, генерирани от нашите клиенти). Постигането на нашата амбиция за Обхват 3 ще изисква истинско сътрудничество с обществото. Всички заинтересовани страни ще трябва да приемат да бъдат оспорвани в своите убеждения, но също така да оставят място за компромиси. Ако никой не направи компромис, системата ще бъде бавна или ще се ускори само в някои региони - което няма да направи възможно постигането на глобалните цели.

Не на последно място, TotalEnergies се ангажира с целите за устойчиво развитие на ООН в четири измерения: Климат и устойчива енергия, Благополучие на хората, Грижа за околната среда и Създаване на споделена стойност. TotalEnergies създава и стимулира положителна промяна за общностите в приемащите територии, включително в България, и в по-широк план за своите служители, доставчици, клиенти, партньори, държави и гражданското общество. Вярваме, че това ще помогне за справедливия енергиен преход в Европа и в България.

 

* съдържание на TotalEnergies