"Предоговарянето на поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост в частта "Енергетика" е необходимо и постижимо. Преговорите няма да бъдат леки, трябва да сме много убедителни, но само с тях ще гарантираме запазването на енергийната й стабилност и сигурност", заяви инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе".

Той посочи, че евентуалното затваряне на въглищните централи би означавало крах за цялата българска икономика особено по време на икономическа и енергийна криза. По думите му целият екип на дружеството изцяло подкрепя решението на НС за иницииране на разговори с ЕК в посока промяна на ангажиментите, поети в Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му няма икономика без енергия, като уточни, че именно по време не енергийна криза редица страни са поискали да сключат сделки именно с България, защото страната има налична енергия.

"Ако бъдат затворени въглищните централи след 3 години, 100 000 души пряко ангажирани в мините и въглищните топлофикации ще останат без препитание и без възможност да прилагат дългогодишния си опит", заяви инж. Желев.

Той уточни, че препитанието си ще загубят и заетите във фирми, изградили своята дейност покрай работата на мините и ТЕЦ-овете. Изпълнителният директор обясни, че със закриването на въглищната енергетика България ще се превърне от износител във вносител на електрическа енергия. Като експерт той обясни, че вероятно вносът би оскъпил поне двойно електрическата енергия. По думите му тази цена ще бъде платен както от бизнеса, така и от българските граждани.

Инж. Севдалин Желев подчерта, че при евентуален неуспех при предоговарянето на поетите ангажименти по Плана, редица градове, включително Русе, в страната ще бъдат лишени от възможността да се отопляват на парно, което към момента е най-достъпният и икономичен метод за осигуряване на топлина в домовете на хората. Той заяви, че въглищните централи са опората на енергетиката.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" подчерта, че не може да се извеждат от експлоатация базови мощности без да има ясна визия с какво ще бъдат заменени. Той обясни, че към момента въглищните централи осигуряват над 40% от необходимата електрическа енергия на страната, а през зимата този процент достига 60.

Помолен да коментира като експерт възможно ли е намаляване на емисиите с по 10% в рамките на следващите 4 години без затваряне на въглищните централи, инж. Севдалин Желев обясни, че би било много трудно постижимо.

Той определи лансираната идея за сезонна работа на дружествата като изцяло невъзможна поради факта, че това е икономически нерентабилно, за която и да е било централа. По думите му реално заради енергийната криза редица европейски страни, включително България използват именно твърдите изкопаеми горива, за да си гарантират запазването на енергийната сигурност и стабилност. Според него в момента въглищата са "спасителният пояс" за икономиката.

Инж. Севдалин Желев изрази надежда да бъдат предоговорени поетите ангажименти за намаляване на емисиите с 40% до 2026 г. По думите в момента ситуацията в света е съвсем различна от преди година. Според него е национално-отговорно поведение предвид променените обстоятелства след началото на войната в Украйна този план да бъде предоговорен.

Инж. Севдалин Желев обясни, че във връзка с осъществяването на енергийната трансформация на "Топлофикация Русе" планира постепенна замяна на твърдите изкопаеми горива с природен газ.

Изпълнителният директор заяви, че до няколко месеца ще бъдат въведени в експлоатация трите газови конегератора, с което ще се подобри значително въздействието върху околната среда и качеството на въздуха в Русе. Инж. Желев заяви, че имат намерение да инвестират допълнително в увеличаване на дела на природния газ в горивния микс.