Отпадат търговете за запазване на мощности за студен резерв за производство на електроенергия. Това предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за енергетиката. Текстовете задължават Електроенергийния системен оператор (ЕСО) да осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

С промените от 1 януари 2021 година се премахва задължителната вноска от 5% към Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за новите ВЕИ проекти.

Ново е и решението производителите с обща инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават да излязат на свободния пазар. По този начин на практика се осигуряват допълнителни мощности за ликвидност на борсата от една страна и от друга, се подготвя и последващия етап за излизане на пазара на потребители, които в момента попадат в регулирания сегмент.

3e-news.net

В началото на дебатите в пленарна зала Рамадан Аталай от ДПС отново представи направените от него по-рано предложения за законови промени и ги окачестви като "сериозна реформа в енергетиката". Вчера те бяха отхвърлени почти единодушно по време на обсъждането им в енергийната комисия (получиха подкрепа само от два гласа). Сред тях бе и предложението за отпадането на НЕК като обществен доставчик.

Предложенията на Аталай включваха и уреждане по напълно нов начин на ценообразуването на електрическата енергия, която крайните снабдители продават на битови потребители чрез платформите на организиран борсов пазар. Предвид отпадането на ролята на НЕК като обществен доставчик, се правеха и промени във Фонд сигурност на електроенергийната система с нов компенсаторен механизъм, който, обаче, засяга крайните снабдители, а съответно и потребителите.

Впоследствие Аталай оттегли предложенията си именно поради липсата на подкрепа от енергийната комисия. Депутатът коментира, че в срок до 1 юли 2021 г. трябва да имаме пълна либерализация на пазара, с което и мотивира предложението за отпадане на НЕК като обществен доставчик. Още повече, че пълната либерализация трябва да се случи поетапно до 2025 г., а не до посочената по-ранна дата от депутата от ДПС.

На практика гласуваните промени на второ четене гарантират поетапна либерализация.

С приетите текстове в допълнителните разпоредби се дефинира понятието "зелен водород" като: "водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи възобновяеми енергийни източници", както и понятието "междусистемен газопровод". Председателят на Комисията по енергетика Валентин Николов (ГЕРБ) обобщи, че така се дава възможност България да изпълни своите цели до 2030 г., свързани с декарбонизацията и изтъкна, че страната ни е една от малкото държави, която дава дефиниция на термина "зелен водород". Това е и единственото предложение на Рамадан Аталай, останало в новите допълнения и изменения на Закона за енергетиката.

По предложение на Валентин Николов в Закона за енергетиката се правят промени, с които се гарантира спазването на разпоредбите на евродиректива за газовата инфраструктура до и от трета държава, с което се гарантира, че правилата, които се прилагат за преносните газопроводи, свърващи две или повече държави в ЕС, ще се прилагат и по отношение на преносните газопроводи от и до трети страни.