Страните от ЕС имат три години да въведат новия механизъм срещу изтичането на въглерод, каза на пресконференция в Европейския парламент Паскал Канфин, председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и сигурност на храните. Изказването му дойде след ключовото и по думите на Канфин - историческо, приемане от Европейския съвет и Европейския парламент на регламент за механизъм за коригиране на въглеродните граници ( Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), който е един от важните елементи в пакета на Европейския съюз "Пригоден за 55".

Ще бъдат обхванати секторите цимент, алуминий, торове, производство на електроенергия, желязо и стомана. Новият механизъм обхваща сравнително малък дял от бизнеса, но всички онези, които участват в схемата за търговия с емисии, но са отговорни за 60% от емисиите на въглероден диоксид. В механизма ще влязат и потребителите, но за да се случи това е необходимо приемането на бюджет на Социалния климатичен фонд.

Всъщност предстоят преговори тази седмица в петък и събота, които са свързани с промени в бюджета на ЕС, защото става въпрос за гласуване на промени в схемата за търговия с емисии и Социалния климатичен фонд, коментира пред 3eNews и заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси в Европейския парламент Маргарида Маркеш. Става дума за 72 млрд. евро допълнително в бюджета на ЕС и зависи от политическата воля на страните дали ще приемат допълнителните важни разходи в бюджета, който вече е приет до 2027 година.

Всъщност както каза по-рано Канфин предстоят три години, в които страните ще имат възможност да започнат да измерват емисиите и да събират отчетите на конкретните бизнеси вносители и износители, за да може да се преценя дали има опасност за тяхната конкурентоспособност. На въпрос на 3eNews как смятат да компенсират тези бизнеси, които прилагат екологични практики да загубят конкурентоспособност, Канфин подчерта, че това зависи от самите страни, но и все пак припомни, че ще има време да се направят необходимите промени, за да бъдат защитени интересите на европейските компании. Страните ще събират таксите и ще решават как да ги използват, коментира в допълнение Канфин пред журналистите в ЕП.

3eNews