Средното увеличение на сметките на домакинствата за ток в Европа през юни е с 6%, а на природния газ - нарастването е с 8 на сто, в сравнения със същия месец на юни 2020 година, показва поредното проучване на консултантската компания VaasaETT и два водещи европейски органа на енергийния пазар - австрийският Energie-Control Аustria и унгарският MEKH. Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 32 европейски столици. Включва, както всяка държава-членка на ЕС, така и членовете на Европейската енергийна общност, Великобритания и Швейцария.

Електроенергиен пазар

За пореден път в изследването се посочва, че Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената на енергията представлява само малка част от общата цена, а най-значителната чест от сметките се падат на данъците. Жителите на Киев плащат най-евтина електроенергия. След тях се нареждат жителите на Белград, Будапеща и Подгорица.

В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните. Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Промени на цените на електроенергията през юни:

- 5% увеличение на цените в Никозия, поради нарастване на енергийната компонента;

- повишение с 3% в Букурещ, Стокхолм и Талин, поради увеличаване на енергийната компонента;

- нарастване с 1% в Амстердам, Брюксел, Копенхаген, Хелзинки и Прага, поради по-висока енергийна компонента;

- повишение на цената с 1% в Лондон;

- увеличение на цените с 1% във Виена, поради поскъпване на компонентите на енергията и енергийните данъци;

- намаление на цените с 6% в Осло, поради понижение на енергийния компонент;

- спад на цените с 2% в Мадрид;

- понижение на цените с 1% в Атина, поради намаляване на енергийния компонент;

- намаление на цените с 1% в Берлин.

София не е включена, тъй като цените се определят веднъж годишно от КЕВР, и се очаква в анализа за юли да бъде включена и българската столица.

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в нивата на цените между държавите. Когато се изразяват в PPS, цените на енергията се проявяват по отношение на разходите за други стоки и услуги. По PPS най-слабо коригираните цени на електроенергията в домакинствата са в Осло, Амстердам, Хелзинки и Берн, а най-силно - във Варшава, Прага и Берлин. Повечето държави от ЦИЕ се оказват с цени на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в тези страни и над средното за Европа.

Пазарът на природен газ

Изследването на цените на природния газ в 28 европейски столици за юни показва отново, че най-високата цена се плаща от жителите на Стокхолм - два пъти повече от жителите на втория най-скъп град за газ, Копенхаген. Това се обяснява с естеството на шведския пазар на газ - само 95 000 битови клиенти, от които 61 000 ползват изолираната газова мрежа в Стокхолм. В момента Берн е третата най-скъпа столица, докато Амстердам е с малко по-ниска цена и отива на четвъртото място сред най-скъпите градове.

Цените в Стокхолм са над 8 пъти по-високи от тези в Будапеща, която е най-евтиният град за газа в ЕС и 10 пъти по-висока, ако се включи Киев. Разликата при цените на газа е още по-силно изразена от тези при електронергията. Данните от поредното месечно изследване отново отчитат, че цената на природния газ за бита е най-евтин в страните от ЦИЕ.

Най-значителните промени на пазара на природен газ през юни:

- увеличение с 8% в Брюксел и София, поради увеличаване на енергийните компоненти;

- 6% повишение в Атина, поради увеличаване на енергийната компонента;

- 5% нарастване в Мадрид;

- увеличение с 5% в Копенхаген, поради по-висока енергийна компонента;

- скок на цените с 4% в Люксембург, поради увеличаване на енергийната компонента;

- повишаване с 3% в Париж;

- увеличение с 2% Лондон;

- поскъпване с 1% във Виена, поради увеличаване на енергийната компонента.

За пореден път и през юни се наблюдава обща тенденция за повишение на цените на дребно на природния газ. Ако, обаче, тази тенденция се разгледа в контекста на средата за 2020 г., когато пазарът на природен газ преживя спад, става ясно, че цените постепенно се връщат към по-ранните нива, смятат авторите на изследването. Отбелязва се също така, че причина за повишението е и по-високата цена на СО2.

Проучването за юни показва още, че средно енергията (спорният компонент от цената) представлява 42 % от цената за крайните потребители на природен газ; разпределението е 29 %; енергийните данъци - 12 %; а ДДС - 17 % за европейските столици.

3e-news.net