Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и шестия ден от последния месец на годината - декември, нараства с 16.87 % и достига обем от 46 942 227 MWh (плюс 16.34 % през предходния отчетен период от 1 януари до 19 декември). Година по-рано през посочения сравняван период производството на електроенергия е било в обем от 40 166 365 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва положителната си тенденция и се увеличава с 4.15 % (плюс 3.99 % отчетени седмица по-рано) за времето от 1 януари до 26 декември тази година. Така например, ако през аналогичния период на 2020 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 36 770 265 MWh, то през настоящата 2021 г. достига до 38 294 699 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да демонстрира по-добри показатели и за посочения период от първи януари до двадесет и шести декември тази година се повишава със 154.63 %, или до обем от 8 647 528 MWh (плюс 148.01 % отчетени за предходната седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 3 396 100 MWh.

3e-news.net

Делът на базовите централи пет дни преди края на настоящата 2021 г. продължава да се подобрява. Така за времето от първи януари до двадесет и шести декември този дял расте с 15.07 % спрямо аналогичния период на предходната година (плюс 14.65 % отчетени седмица по-рано) и достига до обем от 38 708 650 MWh. През същото време, но преди година делът на базовите централи е възлизал на 33 639 642 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа все още остава на минус (на минус 1.46 %, или до обем от 1 272 395 MWh (минус 2.27 % отчетени седмица по-рано)), но се наблюдава промяна в положителна посока. 

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа вече демонстрира устойчива положителна тенденция и расте (плюс) с 1.55 % до обем от 1 914 485 MWh за периода от началото на настоящата година до двадесет и шестия ден от последния месец (плюс 0.65 % отчетени преди седмица, минус 0.44 % преди две седмици).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да държат лидерското място и за пореден отчетен период демонстрират ръст. Така за времето от първия ден на януари до двадесет и шестия ден на месец декември тази година делът им нараства (плюс) с 50.64 % спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. (плюс 49.31 % отчетени седмица по-рано).