Европейската комисия съобщи, че продължава наказателната процедура срещу България и Словакия, защото не са въвели навреме в националното законодателство европейските правила за насърчаване употребата на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ).

Правилата предвиждат задължение до 2030 г. делът на ВЕИ да бъде поне 32 на сто, а делът на възобновяемите горива при превозите да достигне 14 на сто. Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата до 30 юни тази година.

България и Словакия не са съобщили как прилагат изискванията и през юли ЕК откри наказателна процедура. При липса на задоволителен отговор до два месеца, комисията може да заведе искове пред Европейския съд, се допълва в съобщението.

Европейската комисия съобщи и че открива наказателни процедури срещу Австрия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция, защото не са приложили правилно изискванията на ЕС за предварителна оценка на промените в законодателството за професиите.

Европейските правила съдържат изисквания за предотвратяване на национални мерки, които могат да затруднят достъпа на квалифицирани специалисти или упражняването на някои професии на пазара на труда. Неправилното прилагане на европейските изисквания може да доведе до прекомерни цени и това може да постави в неравностойно положение потребителите. Според ЕК липсата на правилно приложение може да попречи на развитието на нови услуги или да ограничи достъпа до важни услуги.

Посочените държави разполагат с два месеца, за да отговорят ЕК. Комисията може да реши да продължи с наказателната процедура, ако не е доволна от отговорите, се отбелязва в съобщението.