Геополитическите въздействия от енергийния преход вероятно ще се усетят преди всичко от Европа. В момента Зелената сделка на ЕС набира скорост и е най-амбициозната в света. Тя визира пълен отказ от изкопаемите горива, въпреки че САЩ, Китай, Япония и други страни имат същите намерения. В нов доклад "Геополитиката на зелената сделка" изследователите от Европейския съвет за външни отношения (ECFR) и мозъчния тръст "Брьогел" в Брюксел посочват, че климатичният план на ЕС "ще има дълбоки геополитически последици", на които все още не се обръща достатъчно внимание, пише специализираното издание Natural Gas World (NGW).

Според авторите на доклада, Зелената сделка на ЕС ще има дълбоки геополитически последици. "Може да се очаква не само разтърсване на световните енергийни пазари, но и геополитически промени в по-далечно бъдеще. В крайна сметка енергията винаги е била важен компонент в международните отношения и изкопаемите горива играят ключова роля в правителствените политики в целия свят. С появата на възобновяемите енергийни източници и очакването за постепенен спад на изкопаемите горива, настоящият "световен ред" го очакват фундаментални промени", обобщава един от съавторите на доклада Карел Бекман.

Европейският съюз "трябва да се събуди за последствията от вътрешни решения в чужбина. Съюзът трябва да се подготви, така че, да подпомага управлението на геополитическите аспекти на европейската зелена сделка", предупреждават авторите на доклада.

Според съавтора Симоне Таглиапиетро, сътрудник по енергетика и климат в "Брьогел", "Зелената сделка на ЕС наистина ще формира външната политика на ЕС. Това е един от определящите ключови елементи". Той обяснява, че анализаторите от "Брьогел" смятат, че "е необходимо спешно да се разбере как в момента енергията влияе върху външните отношения, как ще се промени това и как трябва да се управлява. "Ето защо се обърнахме към нашите колеги от ECFR, така че това да бъде разгледано. Мисля, че това е доста ново проучване", казва Таглиапиетро. По неговите думи, докладът излиза точно навреме. Той припомня, че по-рано през февруари Оксфордския институт за енергийни изследвания също публикува специално издание по темата, но от глобална гледна точка.

В докладът за "Зелената сделка" се посочват пет причини, поради които тя е ключова за външната политика на ЕС. На първо място се отбелязва, че вносът от ЕС на енергийни продукти е на стойност повече от 320 милиарда евро през 2019 г. "Мащабното намаляване на този поток ще преструктурира отношенията на ЕС с ключовите доставчици на енергия. Държавите, включително Русия, Алжир и Норвегия, в крайна сметка ще бъдат лишени от основният си пазар за износ. Неизбежно излизането на Европа от зависимостта от изкопаеми горива ще се отрази неблагоприятно на редица регионални партньори и дори може да ги дестабилизира икономически и политически."

На второ място, на Европа се пада около 20% от световния внос на суров петрол. "Спадът в търсенето на петрол в резултат на прехода на Европа към възобновяеми енергийни източници ще повлияе на световния петролен пазар в посока понижение на цените и спад на доходите на основните износители, дори ако те не търгуват много с ЕС".

Трето, "по-екологична Европа ще бъде по-зависима от вноса на продукти и стоки, които служат за суровина за чистата енергия и чистите технологии. Например, редкоземните елементи, в които Китай е най-големият производител, са от съществено значение за производството на батерии. Освен това Европа може да остане основен нетен вносител на енергия, но тази енергия ще трябва да бъде зелена, като зеления водород, произвеждан в такива страни от света, които са богати на слънце".

Четвърто, "Зелената сделка ще повлияе на международната конкурентоспособност на Европа. Ако европейските фирми поемат такива разходи, които са свързани с регулирането, които техните чуждестранни конкуренти не поемат, те ще станат по-малко конкурентоспособни, както в собствената си страна, така и в чужбина. И ако ЕС се опита да ограничи тази загуба и да избегне изтичането на въглерод, като наложи мита върху вноса на въглерод, той рискува да бъде обвинен в нарушаване на международната търговия".

И пето, "изменението на климата е глобален проблем. Преходът от въглерод, ако е съсредоточен само върху Европа, няма да допринесе много за смекчаване на глобалното затопляне, тъй като Европа представлява по-малко от 10 процента от глобалните емисии на парникови газове. По-лошото е, че ако Зелената сделка просто измести емисиите на парникови газове от Европа към търговските си партньори, това няма да има никакво въздействие върху изменението на климата. Дори само поради тази причина, ЕС вероятно ще настоява силно за амбициозни изпълними многостранни споразумения за ограничаване на глобалното затопляне и ще подчини някои от другите си цели на този приоритет".

Авторите на доклада отбелязват, че "Европейската комисия вече е признала, че или ще трябва да изнася свои стандарти, или да създаде механизъм за [коригиране] на границата, за да поддържа европейската конкурентоспособност и да предотврати изтичането на въглерод".

3e-news.net