В Националния план за възстановяване и устойчивост вече се предвиждат пилотно 120 млн. евро или 240 млн. лева за изграждане на индивидуални фотоволтаични системи до 10 kW и слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. Предвижда се 70% финансиране на системите. Дори само при 70% финансиране много семейства от средната класа ще решат да участват и да изградят фотоволтаици стига да имат ясна информация и по-малка административна тежест, обсъдиха експерти на онлайн събитие събитие "Перспективи за декарбонизация и устойчивост, коментар и анализ върху новия IPCC доклад и финалния Национален план за възстановяване и устойчивост."

Предвижда се 100 млн. национално, осигурено най-вероятно Националния фонд за декарбонизация и частно финансиране като тези 30% съфинансиране влизат в този ресурс. Според Светослав Стойков от Института за пазарна икономика средствата са повече, но не са достатъчно, защото се предвижда финансиране на 9500 домакинства. Финансирането на фотоволтаична инсталация плюс батерия е до 15 000 лева. За енергийно бедните семейства подпомагането ще е на 100%, но проблем е все още, че нямаме яснота кои са енергийно бедните семейства в България, а по дефиницията все още се работи, коментираха експертите. Все още не е ясно дали средствата ще се отпускат от банка, с която ще се работи или с някой от фондовете. Но това все още са въпроси, на които отговор очакваме, подчерта и Апостол Дянков, ръководител програма "Климат и енергия" във WWF.

Планът създава единични мерки за ВЕИ в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради. В схемата влязоха еднофамилните къщи. Но най-важната промяна е, че е увеличен капацитета на фотоволтаичните инсталации от 3 на 10 kW за домакинство, може също да се изграждат системи за съхранение и има възможност за съфинансиране и отпаднаха климатиците от Китай, каза Радостина Славкова от екологично сдружение "За Земята". Но в същото време има и редица минуси като например, че мярката не се комбинира с други енергоспестяващи мерки и енергийно бедни от 21 общини не могат да кандидатстват, допълни Славкова.

Ползите в новия План за възстановяване са свързани с възможността за сключване на ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат), което е свързано с изплащане на инвестицията след като започнат да се генерират спестявания от сградата. Затова се урежда в Закона за управление на етажната собственост ролята на професионалните домоуправители, които ще поемат основната административна тежест при саниране. Ще трябва да се регламентира при какъв брой гласове и консенсус от етажната собственост това ще може да се случва и ще се даде възможност на собствениците да кандидатстват за финансиране от ЕСКО компании. Дори много от разпределителните дружества вече имат такива отдели, които може да съдействат на собствениците, коментираха експертите. Друг важен плюс е, че вече сградите трябва да бъдат обновявани до клас В като могат да се включат и нови сгради, създава се възможност да се включи изграждане на ВЕИ. Ще се създадат центрове от тип "едно гише" във всички 28 области на страната, които да консултират всеки, който иска да се информира и да кандидатства.

Планът предвижда подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз- 68 млн. лева, които да подкрепят индустриални дейности за промишлените сектори. Експертите оценяват намаляването от 120 на близо 70 млн. евро на пилотното финансиране като плюс, защото това е за индустрии, които трудно ще се декарбонизират. За отопление има ефективни решения като термопомпите.

3eNews