По-добрата взаимосвързаност на енергийните пазари ще доведе до по-добра конкуренция при енергоносителите. А именно чрез действия от икономия на мащаба ще е възможно и да се създадат повече и по-добри услуги за всички енергийни консуматори. Така и цената на електроенергията в европейски мащаб ще бъде по-конкурентна. Това обясни пред 3eNews Ярослав Жембец, директор на Бюрото по стратегии и проекти в полската енергийна борса TGE. Борсата във Варшва функционира повече от 20 години, а още през 2010 г. там е създадена клирингова къща. В момента чрез платформата се търгува основно електроенергия и природен газ. От миналата година се търгува и земеделска продукция, като това е нов сегмент за пазара. Именно опитът на TGE в последните години показва, че точно обединението на пазарите създава и по-добри предпоставки за цени за потребителите.

В момента борсата TGE е петата по големина в Европа по отношение на търгуваните обеми електроенергия. През 2020 г. на борсата са били изтъргувани 208,3 твтч електроенергия. Полският енергиен пазар е петият по големина на търгуваните обеми в цяла Европа, като има потенциал за още по-голямо развитие. Той си партнира добре и с EPEX борсата, която се приема, че е бенчмарк за цените на електроенергията из цяла Европа.

На TGE се търгуват и 70% от консумацията на природен газ в Полша. Ако се разглеждат обемите на търговия, то полският газов пазар е втория по големина след този на борсата TTF, която е основен газов пазар за Европа. Според Жембец именно по-добрата връзка с повечето енергийни пазари е добре за предприятията. Това води до ръст на пазара, а и по този начин се променят поведението на самите търговци, категоричен бе експертът. Той очаква с интерес в близко бъдеще да има по-добро свързване на газовите пазари, дори и в посока на родния газов хъб "Балкан".

Полша всъщност има добро географско положение за енергийните потоци както в посока Изток - Запад, така и в посока Север - Юг. Именно заради това се очаква развитие на енергийните пазари занапред, включително и в посока Балканите. А тук възможностите за пренос на природен газ идва основно от две направления - новия LNG терминал в Хърватия, както и доставките на синьо гориво от Азербайджан през Турция. Оттам доставките могат да продължат през България по трасето на газопровода IGB или през ТАП до Италия и адриатическите страни. Доставки от Север на Юг Полша планира да има и от скандинавските страни в бъдеще.

Борсата предлага конкуренция

Като представител на борсата Жембец не може да коментира високите цени на енергоносителите, но според него високите им стойности се дължат на редица фактори. Само едно от тях може да е поведението на борсовите играчи. С повече играчи например ще дойде по-голямата конкуренция и между малките участници, които идват на борсата и се опитват да спечелят от разликите в цените. Такъв е пример имаме с борсовите разлики в страни Полша, Чехия и Словакия например. В последните месеци обаче Полша се утвърди като лидер по ниски цени на електроенергията в цяла Европа. Газовите хранилища на страната също са запълнени до добри нива и страната получава регулярно LNG доставки на гориво.

От средата на октомври борсата се включи и в секторно споразумение за развитие на водородната икономика в Полша. Именно този вид споразумение е чудесен пример за това как целеустремено се преследва мисията за икономическото развитие на Полша въз основа на съвременни технологии. Чрез подобни стъпки на практика страната възнамерява да постигне и своята енергийна неутралност, която да не е само на хартия, а да се превърне в реална политика. Документът определя мерки, насочени към развитието на пазара на водород от страна на търсенето и създаване на подходяща регулаторна и институционална среда. TGE беше един от подписалите Секторното споразумение за развитие на водородната икономика в Полша.

Въпреки че повечето съседни държави имат връзка за пренос на електроенергия помежду си, инфраструктурата не е достатъчно добра, за да може предприятие от една държава да си купува ток или природен газ от съседна страна например. Именно по-добрата взаимосвързаност е важен елемент от стратегията на инициативата "Три морета", чиято цел е да се подобряват икономическите връзки между Балтийско, Черно и Адриатическо море.

Наскоро България осъществи пазарно обединение в сегмента "Ден напред" с Румъния, а оттам се подобрява и връзката за енергийна търговия със страните от Централна Европа. В близко бъдеще, и при разширяване на капацитетите за доставки, ще е възможно българският бизнес също да има достъп до евтината електроенергия на Полша. Към момента обаче това по-скоро си остава едно добро пожелание за родните фирми.