Депутатите прегласуваха своето решение от 8 ноември, с което възложиха на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Предложението за промяната бе направено от Драгомир Стойнев ("БСП за България") и бе прието със 164 гласа "за", 1 "против" и 4 "въздържал се". Според гласуваното, фирмите ще имат право на компенсация при цена на тока над 200 лева (от 250 лева досега) за мегаватчас, като ще се покрива 100% от сумата над определения под.

Отпада обаче текст, предложен от Владислав Панев ("Демократична България"), с който бяха поставени условия за получаване на компенсации от клиентите, присъединени към мрежа високо напрежение (потребителите от базовата индустрия*). Според вносителя, условията отпадат, защото са кумулативни и непостижими.

Приехме редакция, с която няма да има допълнителни изисквания към консуматорите, които са присъединени към мрежа високо напрежение, за да получат компенсацията от 200 лв., каза за БТА председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев (ГЕРБ-СДС).

В първоначално приетото предложение приехме редица критерии на Владислав Панев от "Демократична България", които оказа се, че кумулативно нито едно голямо предприятие не може да изпълни. Сега отпаднаха тези критерии. Всички потребители на свободния пазар ще получат компенсация на цените на електроенергия над 200 лв., обясни той.

Като отстраняване на недоглеждане Драгомир Стойнев определи решението на парламента да гласува отпадане на вече приетото предложение на Панев. По думите му това се налага, за да не се блокират помощите за училища, детски ясли, градини, социални заведения, общините.

Владислав Панев не се съгласи с доводите на Стойнев и каза, че ще гласува против искането за редакция в предложението.

Рамадан Аталай (ДПС) се изказа в подкрепа на предложението на Стойнев.

Георги Самандов ("Български възход") коментира, че трябва да се плащат компенсации, за да може бизнесът да бъде конкурентоспособен, но и че настоящият модел не е продуктивен и трябва да се измисли нов.

Какво беше предложението на Панев

При обсъждане на проекта в енергийната комисия на 30 ноември Владислав Панев каза, че праг от 200 лева за мегаватчас ще бъде непосилна тежест върху българската държавна енергетика. Той се съгласи, че трябва да има общ таван на компенсации за всички небитови потребители, но според него това не бива да бъде 200 лева за мегаватчас. "Разликата между 200 и 250 лева е близо 1 млрд. годишно", посочи той.

Според неговото предложение клиентите, присъединени към мрежа високо напрежение, ще могат да получат пълния размер на компенсацията за 2023 г. (200 лева за мегаватчас), ако са изпълнили определени критерии за енергийна ефективност и потребление на енергия от ВИ за собствени нужди.

В изказването си по време на дискусиите в парламента Панев мотивира предложението си така: "С тази допълнителна компенсация всъщност не спасяваме фирми от фалит, а подаряваме десетки милиони. Даваме помощи на тези, които се нуждаят от тях, но и на тези, които нямат необходимост. В същото време поставяме под риск инвестициите в енергетиката. Така че моето предложение е създаването на нова точка в решението, включваща и доказани инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми източници от страна на най-големите компании, за да получат подкрепа."

И така в първоначално гласуваното в пленарна зала решение (на 8 ноември), което във вторник, 6 декември, беше променено, се казваше, че крайните небитови потребители на високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена 200 лева на мегаватчас и средната пазарна цена за базов товар на сегмента "ден напред" на БНЕБ, умножена по коефициент 0,8 за количествата, върху които се дължи цена "задължение към обществото". И сега критериите за размера на компенсацията: коефициентът да бъде повишен с 0,1 при доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, удостоверение за енергийни спестявания, енергийно и техническо обследване и с 0,1 при инвестиции във възобновяеми енергийни източници, изграждане на инсталации за възобновяема енергия и връщане в петкратен размер на недължимо полученото от предприятията.

Големите работодателски организации призоваха НС да прегласува решението си с мотива, че заложените критерии са неясни, кумулативни и неизпълними.

*Базовата индустрия обединява големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа промишленост.