Комисията за енергетика в парламента прие увеличаване на енергийните компенсации за бизнеса, като те (ако бъдат гласувани и в пленарна зала) ще бъдат в размер на 100 процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лева за мегаватчас (MWh). Компенсацията ще важи до края 2023 г. Предложението беше направено от депутата от парламентарната група на "БСП за България" Драгомир Стойнев, предаде БТА.

Преди това вносителите Делян Добрев (председател на енергийната комисия - ГЕРБ) и група народни представители предлагаха клиентите, които са присъединени към мрежа високо напрежение, да плащат максимална цена от 200 лева за мегаватчас (MWh), а за останалите компенсацията да бъде 250 лева за MWh (колкото е действащата в момента).

Министърът на енергетиката Росен Христов обаче не е сигурен ще има ли средства, с които да се покрият нарасналите компенсации. 

Как действа компенсацията (към момента)

С решение на парламента (при актуализацията на държавния бюджет за тази година) се предвиждат Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас (MWh) до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Как се стигна до новото решение 

Парламентарната енергийна комисия обсъди проекта на "ГЕРБ-СДС", в който се предлага компенсацията да продължи за цялата 2023 г. с разликата, че клиентите, които са присъединени към мрежа високо напрежение*, ще плащат максимална цена от 200 лева за мегаватчас (MWh), а не 250 лева за MWh.

"Причината за тази диференциация или за тази по-голяма подкрепа за клиентите, присъединени към мрежата високо напрежение, е в това, че такъв е принципът в цяла Европа", обясни Делян Добрев. Според него в масовия случай европейската индустрия плаща не повече от 100 евро на мегаватчас, затова същото предлагат от ПГ на "ГЕРБ-СДС".

На въпрос дали трябва да има по-голяма компенсация за големите индустриални консуматори, министърът на енергетиката Росен Христов заяви, че това трябва да го решат депутатите. 

Има ли пари за по-голяма компенсация

Министърът отбеляза, че държавните предприятия в момента внасят абсолютно всички средства във ФСЕС, но те едва стигат за изплащане на сегашните компенсации.

"Енергетиката дори прави авансови вноски от дружествата в момента, така че да осигурим необходимите средства", изтъкна Христов.

Министърът отбеляза, че по предварителни разчети допълнителните средства, които са необходими да се компенсира разликата от 50 лева за мегаватчас, възлизат на около 18 млн. лева на месец. Затова от Министерството на финансите трябва да кажат дали средствата от фонда ще бъдат достатъчни и да се направят необходимите постъпки, за да се осигурят пари от бюджета.

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е изплатил 2 млрд. и 232 млн. лева за изминалите три месеца, каза председателят на Управителния съвет на ФСЕС Деан Червенкондев. По думите му 100 процента от тези пари са дошли от Българския енергиен холдинг.

Министерството може да направи разчети при всички предложения, включително събиране на средства само от държавните енергийни предприятия, обясни енергийният министър. Може да се направи разчет при съответните цени на тока какъв би бил бюджетът за компенсации. "Ние вече имаме направени такива анализи, просто трябва да ги допълним и разширим", добави Росен Христов. Според него е добре всички да имат тези разчети, за да може да се вземе балансирано решение.

*Електропреносната мрежа за високо и свръхвисоко напрежение пренася електричеството на дълги разстояния - често дори в международен мащаб, докато достигне своя клиент, обикновено компания, която е собственик на местна електроснабдителна мрежа. Но потребители могат да се присъединяват и директно към електропреносната мрежа.