Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) настояват за прегласуване на обнародваното на 11 ноември т.г. в Държавен вестник и прието на 8 ноември от Народното събрание решение, с което възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия. Според гласуваното, фирмите ще имат право на компенсация при цена на тока над 200 лева (от 250 лева досега) за мегаватчас, като ще се покрива 100% от сумата над определения под.

Бизнес организациите негодуват от решението, предложено от депутата от ДБ Владислав Панев, клиентите, присъединени към мрежа високо напрежение, да получат пълния размер на компенсацията за 2023 г., ако са изпълнили определени критерии за енергийна ефективност и потребление на енергия от ВИ за собствени нужди, се казва в съобщение на БСК.

В изказването си по време на дискусиите в парламента Панев мотивира предложението си така: "С тази допълнителна компенсация всъщност не спасяваме фирми от фалит, а подаряваме десетки милиони. Даваме помощи на тези, които се нуждаят от тях, но и на тези, които нямат необходимост. В същото време поставяме под риск инвестициите в енергетиката. Така че моето предложение е създаването на нова точка в решението, включваща и доказани инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми източници от страна на най-големите компании, за да получат подкрепа."

Четирите бизнес организации обаче смятат, че "заложените критерии са неясни, кумулативни и неизпълними". В писмо до председателя на Народното събрание и с копие до председателите на всички парламентарни групи и парламентарните комисии по енергетика и по икономическа политика и иновации, както и до министрите на енергетиката и на икономиката и индустрията, те отбелязват, че "решението (за компенсациите като цяло - б.р.) е навременно и ще осигури за година напред предвидимост и конкурентоспособност за малките и средни предприятия в България". Посочената базова цена от 200 лева за мегаватчас е и средната за европейските малки и средни предприятия на електроенергията, приветстват подхода организациите на бизнеса.

Заедно с това обаче четирите организации критикуват друга част от гласуваното в НС решение (конкретно т. 2.1 от него) - за потребителите от базовата индустрия* (присъединени в мрежа високо напрежение - б.р.). В писмото им се казва, че "на прага на рецесия и намаляващи поръчки в енергоинтензивната индустрия се нанася тежък удар върху предприятията! По данни на европейски регулатори, нашите конкуренти от базовата индустрия в Европа плащат електроенергията си по 135 лв./MWh". "А решението на НС, вместо да дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на цената на електроенергията) за предприятията от базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с добрите европейски практики, в действителност намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, определена за МСП, в размер на 200 лева."

Мнението на бизнес организациите е, че за пореден път се приемат "зле обмислени предложения... без обосновка във вреда на икономиката". Те подчертават, че "базовата индустрия осигурява ликвидността на доставчиците на електроенергия и газ" и питат "без нейните плащания кой ще поеме субсидирането на евтините ток и парно за населението?".

С писмото организациите настоява за незабавно прегласуване на спорната точка, като се посочва, че не са против налагането на критерии, а са против "неизпълнимите изисквания, приети без обсъждане, които нанасят щета след щета на българската икономика".

*Базовата индустрия обединява големите енергийни консуматори от добиваната, металургичната и химическа промишленост.