Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще предложи законодателни промени по отношение на производството от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и борсовата търговия на едро на електрическа енергия. Това стана ясно от отговори на председателя на КЕВР Станислав Тодоров по време изслушването му в парламентарната Комисия по енергетика, предаде БТА.

Тодоров уточни, че основните законодателни промени, които се предвиждат в скоро време в регулацията на енергийния пазар, са:

  • премахване на всякакви неоснователни "бариери" за включване на ВЕИ в енергийната система;
  • създаване на регулаторен режим за съхранението на електричество;
  • премахване на всички "бариери" за ползване на ВЕИ от домакинствата;
  • създаване на регулаторна рамка за развитие на геотермална енергия.

По думите на Тодоров КЕВР ще се позове на най-добрите практики от страни като Турция и Германия по отношение на геотермалната енергия и като САЩ и Австралия по отношение на съхранението на електроенергия. "Ще излезем със своите предложения както към законодателния орган, така и към изпълнителната власт", добави Тодоров.

Според председателя на КЕВР българският енергиен пазар на едро страда от един ефект и това е, че цялата електроенергия се търгува на краткосрочен пазарен сегмент "ден напред". Тодоров смята, че пазарът не отговоря на продукта. Електроенергията е доста различна от всякакви други продукти, които се търгуват на организирани борсови пазари. Тя няма къде да се съхранява от една страна. От друга, когато се произведе, не може да се "задържи в склада", за да се изчакат по-добрите търговски условия. Тя трябва да се реализира веднага, след като се произведе.

Намерението на КЕВР е да се създадат едни продукти, които да позволят на базови централи като ТЕЦ, в някои степени топлофикациите и най-вече атомната електроцентрала, да участват на пазара с дългосрочни продукти. По този начин от една страна те ще им дадат сигурност по отношение на производството на електроенергия и реализация й. От друга страна ще имат сигурност по отношение на разходната политика. Тодоров даде пример, че ако ТЕЦ "Марица-Изток 2" в момента може да продаде за следващите шест месеца електроенергия на някакъв пазар, централата ще може още в този момент да си закупи необходимите квоти за въглеродни емисии, да си поръча и купи необходимото гориво, така че в следващите 6 месеца да има сигурност както по отношение на своите разходи, така и по отношение на печалбите.

Комисията за енергийно и водно регулиране е изпратила писма с идеи до всички участници на пазара - производители, търговци и консуматори. Очакват се техните предложения, за да може регулаторът да ги разгледа и ще излезе със свое предложение за промени. Според Тодоров това ще наложи най-вероятно малки промени в Закона за енергетиката и по-големи в Правилата за търговия с електрическа енергия.