Агриволтаиците са едновременно използване на земя за селско стопанство и фотоволтаични системи. Слънчевите електроцентрали често са критикувани, че заемат големи площи. Комбинацията от земеделска земя със слънчева енергия е един от начините за справяне с предизвикателството, с ползи както за инвестиции във фотоволтаични системи, така и за културите, растящи под тях.

Наскоро изследователи публикуваха нов доклад, в който се разглеждат два фактора за осъществимост в агроволтаичните системи: производствен потенциал и въздействието на слънчевите панели върху основната земеделска земя. След това те проучиха потенциала в цяла Европа.

Изследвани са три конфигурации: статична с оптимален наклон, едноосно хоризонтално проследяване (въртящо се от изток на запад през деня по фиксирана ос) и вертикално монтирани двустранни панели, състоящи се от двустранни слънчеви клетки.

Културите използват слънчева радиация за извършване на фотосинтеза, но само през някои периоди от годината и само с една част от слънчевия спектър. Поради тази причина бяха тествани три конфигурации с различно междуредово разстояние и различни височини, в зависимост от вида на културите под панелите.

Екипът разработи модел, който симулира сенки върху слънчеви панели и на земята, позволявайки точен анализ на намаляването на продукцията за всеки симулиран час, вместо просто да се приеме общ коефициент на загуба. Това е важно за сравняването и анализа на трите вида проучвани опции.

3eNews