17 ГВт нови вятърни централи са изградени през миналата година от Европейския съюз, което е малко повече от 2022 г. (15 ГВт), но повече от всякога за една година. Това се посочва в съобщение на асоциацията за вятърна енергия WindEurope.

От тези нови мощности, изградените на сушата вятърни централи са за 14 ГВт, а в морето - 3 ГВт. Лидер сред страните, изграждащи мощности за производство на електроенергия от вятър е Германия, следвана от Нидерландия и Швеция. От асоциацията напомнят, че в Нидерландия беше изградена най-голямата засега вятърна централа в света "Hollandse Kust Zuid" от 1,5 ГВт.

От WindEurope обаче отбелязват, че това не е достатъчно за постигане на целите на ЕС за 2030 г. ЕС трябва да изгражда 30 ГВт нови вятърни мощности всяка година отсега до 2030 г.

МАЕ изчислява, че Европа ще изгражда годишно 23 ГВт нови вятърни през 2024-28 г. Действията, посочени в Пакета за вятърна енергия на ЕС, трябва да осигурят значително увеличение на годишното изграждане и да засилят веригата за доставки на вятърна енергия в Европа. Изпълнението от националните държави е от ключово значение, заявяват от асоциацията.

Вятърът представлява 19% от цялата произведена електроенергия в Европа през последната година. На хидроенергетиката се падат 13%, на слънчевата - 8%, а на енергията от биомаса - 3%. Общо възобновяемите енергийни източници са осигурили около 44% от произведената електроенергия в Европа.

Продължава да расте и обемът на електроенергията, произведена от 1 ГВт вятърни мощности.

"Коефициентът на капацитет" на новите наземни вятърни паркове сега варира от 30-48%, а ат новите офшорни централи постоянно 50%. Коефициентът на капацитет измерва колко продукция се получава от единица капацитет като той варира за различните възобновяеми технологии.

Делът на вятърната енергетика в потреблението е било от порядъка на 17% и 15% за 2023 г. и 2022 г. съответно, става ясно от ежедневните данни, отчитани от WindEurope.