Нова платформа ще бъде създадена в подкрепа на регионите с въглища в Западните Балкани и Украйна в енергийния им преход без въглища. Целта на стартиралата Инициатива за платформата (The Platform Initiative) е да помогне на страните да спрат да използват въглищата в производството на енергия. На практика това ще бъде платформа за заинтересованите страни от региона да споделят знания за всички аспекти на енергийния преход. Тя също така ще свърже регионите с въглища в ЕС с тези в Западните Балкани и Украйна чрез побратимяване, ще укрепи институционалния капацитет чрез академия за обучение, ще осигури техническа помощ за регионите с въглища за разработване на планове за преход и ще осигури финансиране за проекти за преход.

Инициатива за платформата се ръководи от Световната банка заедно с няколко партньори, които играят важна роля в енергийния сектор, както и в региона - Европейската комисия, секретариатът на Енергийната общност, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Колежът на Европа (кампус Натолин) и правителството на Полша, информира Balkangreenenergynews.

Ежедневните операции на Инициативата ще се управляват от Технически секретариат и се очаква да стартира през януари 2021 г.

Линда Ван Гелдер, регионален директор за страните от Западните Балкани в Световната банка, заяви, че изгарянето на въглища не трябва да продължава и че намаляването на емисиите от производството на енергия е най-важната задача, ако светът иска да постигне климатичните цели.

Тя каза, че оттук нататък Рамката за инвестиции в Западните Балкани (Western Balkans Investment Framework - WBIF) ще може да подпомогне на прехода и в минния сектор, ставайки източник на финансиране за проекти за премахване на въглищата. Според нея преходът от въглища изисква сътрудничество между регионите с въглища в ЕС и тези в Западните Балкани и Украйна.

Друга важна задача е преквалификацията и обучението, за да се подготвят жителите на регионите с въглища за нови работни места в бъдеще. И накрая, е необходима цялостна рекултивация на околната среда в минните райони, за да се даде възможност за промяна на статута на земята, за да се създадат пространство и възможности за инвеститори от частния сектор, според Ван Гелдер.

Спирането на въглищната индустрия ще продължи дълго време и помощта ще трябва да отговаря на местните условия във всеки регион, тъй като те са много различни места, каза Ван Гелдер.

Катарина Сиков-Магни, директор по вътрешния енергиен пазар в Генералната дирекция на енергетиката на Европейската комисия, заяви, че справедливият преход е в основата на пътната карта на ЕС към климатично неутрална икономика до 2050 г., както е предвидено в европейската Зелена сделка.

През 2017 г. ЕС стартира инициативата "Региони на въглища в преход", за да помогне на регионите в ЕС, които изостават по този път, припомни тя. Инициативата за Западните Балкани и Украйна е много сходна и се стартира, тъй като ЕС осъзна, че прилагането на европейска Зелена сделка изисква сътрудничество с близки съседи, според Сиков-Магни.

Замърсяването и емисиите на парникови газове не познават граници, а енергийните потоци между ЕС и Западните Балкани и Украйна трябва да се основават на общ подход, когато става въпрос за субсидии и въглероден интензитет на енергийните източници.

3е-news.net