Приветстваме решението на Народното събрание от 6 декември, с което се гарантират компенсациите за небитовите потребители на електроенергия през цялата 2023 г., тъй като е в интерес на конкурентоспособността на българската икономика и на всеки български граждани. Специално трябва да отбележим активната роля за това да се случи на вносителя Драгомир Стойнев. Специални благодарности на председателя и зам.-председателя на парламентарната Комисия по енергетика - Делян Добрев и Рамадан Аталай, и на парламентарните групи, които единодушно подкрепиха решението - ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС и Възраждане, както и народните представители от другите парламентарни групи, които гласуваха "за"."

Това каза председателят на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател през 2022 г. на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Дорби Митрев по време на проведена днес (8 декември 2022 г.) пресконференция, цитиран в съобщение на АОБР.

Повод за пресконференцията е решението на Народното събрание от 6 декември 2022 г., с което беше актуализирано решението на НС от 8 ноември т.г. за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите потребители на електрическа енергия. До прегласуване на текстовете се стигна след протест на работодателските организации, а в резултат на решението, през 2023 г. небитовите потребители на електрическа енергия ще получават компенсации в размер на 100 на сто за ползваната от тях електроенергия на цена на сегмента "ден напред" на "Българска независима енергийна борса" за съответния месец над прага от 200 лв. за мегаватчас (MWh). В момента компенсациите са за цената на тока, която е над 250 лв. за MWh.

Според Добри Митрев, това решение дава стабилност, предвидимост и по-ниска цена на ел.енергията за небитовите потребители. "Ние ще очакваме подобни решения да има и за доставките и цената на природния газ. Надяваме се в диалог да има и последващи стъпки, така че да успокоим цените на стоките", каза още председателят на БСК. От името на АОБР той отправи призив към всички производители, търговци и вносители да калкулират в посока надолу тази промяна в цената на ел.енергията в цените на стоките и услугите, които предлаган, "защото всички сме в една лодка и заедно трябва да гребем в посока просоперитета на държавата".

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев аргументира правилността на решението на Народното събрание с данни за цените на електроенергията в България и Европейския съюз. "Цената на ел.енергията до средата на миналата година беше 112 лв. за мегаватчан (в предишните години беше и по-ниска), т.е. това е нивото, от което тръгнахме, за да видим кои са главните причини за инфлацията днес. От юни 2021 г. до юни 2022 г. цената скочи на 225 лв., т.е. двойно. През настоящото полугодие (след юни 2022 г.) цената е 250 лв., а с новото решение на НС през цялата 2023 г. тя ще бъде 200 лв., което е с 20% намаление, като не се отчитат допълнителните такси", обясни Васил Велев. Според него, забавянето на необходимите компенсации срещу високите енергийни цени е основната причина България да има по-висока инфлация от средната в ЕС.

"Компенсациите не са подарък за бизнеса - това е връщане на част от заграбеното от предприятията", подчерта председателят на АИКБ и припомни, че европейските малки и средни предприятия ползват електроенергия на цена от 201 лв. за мегаватчас, а цената за електроинтензивната индустрия в ЕС е 135 лв. "В България дори при цена от 200 лв. за мегаватчас електроинтензивната индустрия е в ситуация на неконкурентоспособност", отбеляза Васил Велев и припомни, че битовите потребители в ЕС се снабдяват с ел.енергия на цена от 296 лв. за мегаватчас, а у нас - за 82 лв. "Пирамидата е обърната - навсякъде по света цената на дребно (за бита) е по-висока от тази на едро (за предприятията) - навсякъде, освен в България", каза Васил Велев.

"Призоваваме бизнеса да направи усилия за задържане и връщане на цените, като използва това намаление на цената на ел.енергията и като търси и други резерви. Такива усилия трябва да направи цялото ни общество, за да се укроти инфлацията и да постигнем целта България да е в еврозоната от 1 януари 2024 г. Решението за това ще се взима през месец май и в месеците дотогава ние трябва да положим усилия да отговорим на критериите за инфлацията. Това ще спомогне и за по-нататъшна конвергенция на доходите и ускоряване на икономическия растеж", подчерта председателят на АИКБ.

"Този път правим пресконференция за нещо добро - констатираме правилни стъпки на управляващите в посока към поддържане на по-добра икономическа среда", отбеляза на свой ред председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. Той призова Министерството на енергетиката и "Булгаргаз" да се въздържат от прилагане на клаузите в договорите с крайните клиенти "вземи иили плати", тъй като очевидно фирмите не са в състояние да изтеглят всички заявени от тях количества. Според Цветан Симеонов, прилагането на тази клауза е оборима в съда, особено от фирмите, които успеят да докажат форсмажорни обстоятелства, но не е нужно да се стига до подобни процеси.

Според председателя на БТПП, основните притеснения на бизнеса за следващата година са свързани с недостига на работна ръка, цената на суровините, енергията и транспорта. "Част от проблемите парламентът е на път да ги реши, затова има основания за по-оптимистично настроение на българския бизнес", смята Цветан Симеонов. Той припомни, че през последните години са правени множество проучвания относно нагласите у бизнеса за приемане на еврото и тези проучвания показват, че преобладаващата част от деловите среди одобряват присъединяването на България към Еврозоната, макар все още да са на лице и известни притеснения, свързани с потенциален ръст на цените, кешовите разплащания и др.

От името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Ивайло Найденов (изпълнителен директор на БФИЕК) също се присъедини към изказаните благодарности към народните представители и отбеляза, че решението на НС дава предвидимост на бизнеса през 2023 г. да планира своите производства и да бъде конкурентоспособен в рамките на ЕС и извън него. Ивайло Найденов също подчерта, че компенсирането на бизнеса и на обществените потребители на ел.енергия по никакъв начин не натоварва бюджета. "Това са средства, които са платени и изработени от българския бизнес и част от тях се връщат обратно. Тази граница от 200 лв. възстановява конкурентоспособността и би подпомогнала постигането на целите за влизане в еврозоната, но и не застрашава функционирането на българската енергетика", категоричен бе Ивайло Найденов.