Трансформацията на енергийния сектор на Полша, включително мерките за подкрепа на болния въгледобивен сектор, се очаква да струва около 135 милиарда евро и то до 2030 г.. Това е записано в нов доклад на консултантската компания EY Poland.

Данните бяха представени малко след срещата на министрите на околната среда на ЕС, в Люксембург, където отново бе потвърден ангажимента за постепенно премахване на въглищата и ускоряване на зеления преход в лицето на растящите цени на изкопаемите горива. Тази амбиция обаче поражда опасения за Полша, която разчита на въглища за 70% от производството на електроенергия, припомня изданието Euractiv.

Полша е в нелеката позиция да трансформира въглищно-базираната си енергетика към новите зелени технологии. Същият път има да изминава и България чрез като основната промяна ще засегне работата на въглищните региони "Марица Изток" и "Бобов Дол".

"Обхватът на трансформация на полския енергиен сектор е много по-широк и по-скъп, отколкото в повечето страни от ЕС", се казва в доклада на EY, цитирайки "много специфични исторически условия и висок дял на въглища в микса за производство на енергия".

"Не искаме да търсим извинения, но мисля, че обстоятелствата в Полша, ... фактът, че тя си възвърна икономическия и политически суверенитет едва през 1989 г., наистина беше трудна отправна точка", каза Якуб Кошичарек, консултант по управление в EY Полша.

"По това време почти 90% от производството на електроенергия се произвеждаше от въглища", докато този дял сега е намалял до 70%, каза той. Това беше подчертано отново от Войчех Дабровски, президент на Полската електрическа асоциация (PKEE), който призова политиците на ЕС да вземат предвид "различните изходни точки" на държавите-членки и техния "собствен темп на преход".

В Полша изкопаемите горива все още представляват 85% от общите енергийни доставки, като въглищата имат най-голям дял, според доклад, публикуван миналия май от Международната агенция по енергетика. Страната продължава да субсидира своята въгледобивна промишленост, която осигурява заетост в много региони. И все пак Полша се е ангажирала постепенно да се откаже от лигнитните въглища до 2049 г., точно навреме, за да може ЕС да постигне целта си за климатична неутралност до 2050 г.

Това е причина за безпокойство, тъй като почти 108 000 работни места в Полша са пряко свързани с въгледобивния сектор - повече от половината от общите работни места в индустрията в ЕС.

"Това също ще постави значителни предизвикателства в справедливия преход за засегнатите региони", предупреди Кошичарек.

"Това трябва да бъде разбрано не само от всички хора, заети в електроцентралите... но включва и регионите, където се добиват въглищата, включва и индустрията, която поддържа добива, която подпомага доставките на въглища", каза той .

Според оценките от доклада на EY ще са необходими 135 милиарда евро нови инвестиции до 2030 г. за трансформиране на полския електроенергиен сектор.

3e-news.net