Прекратяването на дългосрочните договори с Марица Изток 1 (МИ 1) и Марица Изток 3 (МИ 3) трябва да стане до 30 юни 2021 г. Това е записано в плана за изпълнение, съдържащ график за приемане на мерки за пазарни реформи в електроенергийния сектор, който Министерството на енергетиката изпрати до Европейската комиси. Публикуван е на страницата на министерството.

През 2001 г. Националната електрическа компания е подписала два дългосрочни договора за изкупуване на електроенергия от двете централи, се припомня в плана.

Правилата на ЕС за държавните помощи и предвидените промени на пазара на едро във връзка с премахване на регулирането на пазара налагат прекратяването на съществуващите дългосрочни договори.

Прекратяването на двата посочени договора стои в основата на либерализирането на пазара на едро на електрическа енергия и е предпоставка за допустимостта на въвеждането на механизъм за капацитет, допълват от енергийното ведомство. Оттам добавят, че се провеждат преговори с цел уреждане на отношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия между НЕК и двете централи (МИ 1 и МИ 3) в съответствие с приложимите правила на ЕС за държавните помощи.

Българската страна е изготвила необходимата методология и изчисления във връзка с установяването на невъзстановените разходи. Изчисленията за МИ 3 са предоставени на ЕК.

Очаква се да бъдат проведени разговори, със съдействието на ЕК, за прекратяването на договорите. В плана като срок за изпълнение е посочен 30 юни 2021 г.