Имаме пълно съгласие, че трябва да се подготви енергийна стратегия на страната през следващите няколко месеца. Това заяви премиерът Николай Денков след провелата се в Министерския съвет среща между него и представители на работодателските организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

По думите му това означава да се привлекат инвеститори, да се създаде прозрачен и ясен процес в икономическото развитие на страната и най-добрите условия за работещите.

"Тази енергийна стратегия трябва да е базирана на моделирането на развитието на енергийната система, което успяхме да направим през месеците юни, юли и август. Това, което колегите предложиха, и то е много полезно, е, че тази енергийна стратегия може да се допълни и с една индустриална стратегия, тъй като най-големият потребител на електроенергия са големите индустриални предприятия", каза Денков.

Според него за работниците, които се чувстват застрашени, може да има още по-добри възможности.

"Говорихме как да бъдат поканени най-добрите национални и световни инвеститори в тези три региона", каза Денков.

По думите му регионът на Стара Загора има всички условия, от които би трябвало да се интересува един индустриален инвеститор.

Цялата енергийна система е центрирана около Стара Загора, има магистрали, Турция и Гърция са изключително близо, има много бърз подход към София и към Запада, подчерта премиерът. По думите му затова и на 9 октомври предстоят разговори с гръцкия и сръбския премиери как да развием магистралите и пътищата в посока север-юг, част от тях отиват към Стара Загора. Регионът има огромно бъдеще, ако успеем да реализираме това, което в момента обсъждаме, посочи Денков.

Той заяви, че трябва да има подходящи стимули, за да дойдат инвеститори в тези региони, като инфраструктура и бизнес среда.

"Необходимо е да се помисли как да бъдат заинтересовани работниците да търсят друг тип реализация, която да бъде в по-приветлива среда и да изисква допълнително квалифициране, каза премиерът и допълни, че такива възможности има, те са предвидени. Виждам в разговорите с протестиращите обаче, че те не вярват в това, което им се казва, подчерта министър-председателят. Трябва с общи усилия да пречупим това недоверие. През цялото обяснявах, че трябва да прецизираме споразумението, точките, думите в него, за да бъдат реалистични, така че то да бъде реалистично и изпълнено, така, както е записано", каза още Николай Денков.

Той заяви, че инвеститорите търсят навсякъде по света приветлива инвестиционна среда. Затова според премиера политиците трябва да правят изказвания, които привличат сериозните инвеститори, с подходящи условия, с прозрачни процедури, с работеща правосъдна система. Не трябва да правим безотговорни изказвания, които биха могли да отблъснат инвеститорите, каза Денков и отново подчерта, че интерес от инвеститорите определено има.

Според премиера основната критика от страна на работодателските организации е, че комуникацията на правителството по отношение на работодателите и на потенциалните инвеститори би могла да бъде много по-добра и призна "Споделям го",  но допълни, че кабинетът е бил напрегнат с кратките срокове и комуникацията е останала на заден план.

По отношение на блокадите на миньорите и енергетиците, Денков каза, че ще изчака да види как ще приключи днешният ден.

"Ние сме направили всичко, което може да се направи към този момент", каза Денков. "Преговорите с ЕК вървят по стандартни процедури", допълни той..

Председателят на Българска търговско-промишлена палата  Цветан Симеонов определени разговорите като конструктивни.

"Заключенията във вчерашното споразумение са приемливи. Трябва да се осигури прозрачност при обществените поръчки, да се насърчат промените промените в законодателството, които да улеснят вноса на работна сила и да опростят процедурите, които са много тежки", каза Симеонов.

По отношение на прозрачността, според него, досега не е измислено нищо по-добро от обществените поръчки. Симеонов подчерта, че все още вървят бавно промените в законодателството, които да опростят процедурите по наемане на чуждестранна работна ръка.

Той коментира, че е редно отсега да се предвидят стимули за работодатели, които още от сега наемат работници от енергийния сектор.

"Преквалификацията в професии с бъдеще също е важна. В преговорите участваха от Соларната академия. Според тях са им нужни около 2000 специалисти", каза Симеонов.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, заяви, че има три важни резултата от срещата.

"Стигнахме до съгласие, че социалният диалог трябва да се укрепи и развие. Индустриалните отношения в Европа имат добър модел, който е добре и България да следва, защото сепаративни преговори с една от страните в тристранния диалог, особено локализиране на браншово равнище по въпроси, които засягат цялото общество, не винаги води до най-добрия резултат, който да е общественият интерес. Ето защо стигнахме до съгласие, че трябва тристранния диалог да се укрепи и развие.

Вторият важен резултат за нас от срещата е, че се рестартира процесът за набиране на инвестиционни намерения. Ние ще разпратим до всички наши членове, получихме обявата, до 6 ноември, следва нов период, в който предприятията от страната, а защото не и от чужбина, могат да заявят инвестиционен интерес. Това е много важно, защото, за да може да се моделира правилно обществената поръчка или обществените поръчки, които ще последват, трябва да има критичен набор от инвестиционни намерения. Така че обявата за търг или за обществена поръчка, да не е с такива условия, че да има предизвестен победител.

Затова апелираме към активност към предприятията в страната, да заявят инвестиционни намерения по механизма, по реда, по който в обявата е посочено. Ние ще направим всичко възможно да доведем до знанието на всички потенциални инвеститори.

И третия резултат от срещата е, че се съгласихме, че България има средносрочно и дългосрочно огромен недостиг на човешки ресурси и затова е добре човешките ресурси, които са капитал на тези региони, да бъдат интегрирани в съществуващи и в нови предприятия, които ще бъдат изградени, за което е правилно да се създадат насърчителни мерки за инвеститорите, за предприятията, а не да се плащат пари в торба за това да не се работи", каза Велев.