Oбщото енергийно потребление в света е спаднало с 4,5% през 2020 г., обусловено главно от спада в търсенето на суров петрол, използван за производство на транспортни горива | Бизнес.dir.bg