Салдото (износ-внос) на електроенергия е намаляло със 109,58 процента за периода 1 януари 2024 г. - 7 януари 2024 г. спрямо 1 януари 2023 г. - 7 януари 2023 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата на оператора.

Ако за първите седем дни на 2023 г салдото (износ-внос) е било положително в размер на 153 243 мегаватчаса (MWh), то за първите седем дни от новата 2024 г. то е на отрицателно и е в размер на 14 682 MWh. Това означава, че в първите дни на 2024 година България е внесла повече електроенергия, отколкото е изнесла, предаде БТА.

Производството на електроенергия в България се е понижило с 18,89 процента за периода 1 януари 2024 г. - 7 януари 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. От началото на годината до 7 януари са произведени 754 028 MWh, докато за аналогичния период на изминалата година произведената електроенергия е била 929 693 MWh.

От 1 януари до 7 януари тази година потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 1 процент. За първите седем дена на годината са изразходени 768 710 мегаватчаса, докато в аналогичния период на миналата година потреблението е било 776 45 мегаватчаса.

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната за първите седем дена на годината спрямо този период на 2023 г. също намалява - с 22,26 процента. От базови централи от 1 януари до 7 януари тази година са произведени 639 826 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2023 година електрическата енергия от тях е била 823 019 мегаватчаса.

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 39,48 процента за периода. От началото на годината до 7 януари е отчетен дял на ВЕИ в преносната мрежа в обем на 40 985 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2022 г. този дял е бил 29 384 мегаватчаса. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства - с 9 на сто в сравнявания период.

Отчита се спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - с минус 17,54 процента за периода 1 януари 2024 г. - 7 януари 2024 г. спрямо 1 януари 2023 г. - 7 януари 2023 г., сочи още справката на ЕСО.