Задава ли се нов стоков супер цикъл? Този въпрос напоследък все по-често си задават банкови анализатори и пазарни наблюдатели, заради повишаващите се цени на суровините, и дали възраждащото се търсене на суровини и недостатъчното предлагане ще продължи. Суперцикълът на стоките, обаче, е различен, анализира агенция Bloomberg.

В обичайния бизнес цикъл търсенето тласка цените нагоре, а предлагането се увеличава, за да се опита да задоволи потреблението, изпращайки цените отново надолу. В един суперцикъл предлагането е толкова неадекватно спрямо ръста на търсенето, че цените се повишават с години, дори десетилетие или повече.

Преди да разгледаме текущия възможен суперцикъл, трябва да хвърлим кратък поглед назад към последните два такива. През 70-те години нарастващите цени на петрола създават бум, който продължава и в началото на 80-те години. В началото на 2000-та година търсенето от Китай на мед, стомана, алуминий и въглища цените им високи до 2014 г., като скокът се дължи на рекордно високите цени на петрола през 2008 г.

Двата компонента на потенциалния суперцикъл - нефт и газ, заедно с металите - са от значение за перспективите за декарбонизация. Те също така са все по-свързани помежду си.

Първо за нефта и газа. Един показател в полза на потенциален суперцикъл е много ниската инвестиция в проучванията за добив на нефт и газ. Тъй като цените паднаха от над 100 долара за барел през 2014 г., капиталовите разходи също се понижиха. В реално изражение в долари капиталовложенията при петрола и природния газ са на приблизително същото ниво като преди 15 години, когато търсенето на петрол е било с 10% по-ниско в сравнение с края на 2020 г. и с повече от 15% по-ниско от преди пандемията.

Две неща биха могли да противодействат на това. Първото: Ако цените на петрола и газа растат последователно и възвръщаемостта на капитала се увеличи, инвеститорите може да потърсят повече инвестиции.

Второ: Резервният производствен капацитет в Организацията на страните-износителки на петрол нарасна по време на пандемията до над 10 милиона барела на ден и остава далеч по-висок от който и да е момент през настоящия век. Този свободен капацитет може да бъде клапан за освобождаване на високите цени, както и възраждането на производството на шистов добив в САЩ, ако цените са достатъчно високи, за да подкрепят нови инвестиции (и ако капиталовите пазари са готови да ги финансират).

3e-news.net