Парламентарната група на "Обединени патриоти" предлага да се въведе 50% по-нисък данък за автомобили с газова уредба. Условието е колата да е до 3,5 тона и поне Евро 4.

Икономическата логика в 99 процента от случаите показва, че монтираните устройства се ползват с оглед на финансово по-изгодното гориво; това е и сред аргументите за предложението. От друга страна, контролът върху ползвателите на АГУ е изключително строг и задълбочен, като всяка една уредба преминава прегледи и задължително е придружена с паспорт.

Предложеното изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е породено от въведената с промените в закона от 2018 г. нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства - за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т той се определя по формула, включваща два компонента - имуществен и екологичен, се допълва в прессъобщението.