След като в четвъртък Националния съвет за биологично разнообразие към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отхвърли предложенията на научната общност, реално обезсмисли месеци работа и отхвърли консенсусното научно предложение на научната общност за определяне на целите на НАТУРА 2000 в Кресна. Това коментира пред 3eNews Андрей Ковачев, природозащитник от СДП БАЛКАНИ, от 25 години доброволец в кампанията за спасяване на Кресненски пролом и Кресна.

Природозащитните приоритети и целите на зоните от НАТУРА 2000 нямат пряка връзка към който и да е било проект и не могат да решават кое и как да се случва, например в една магистрала, категоричен бе той. За него има2 възможни алтернативи, покриващи изискванията за пътна безопасност и за опазване на природата - пълния обход на района на Кресненски пролом от изток с помощта на няколко виадукта и къси тунели или изграждането на пълен тунел от запад. Какво общо има решението на Националния съвет по биологично разнообразие с развитието по казуса за магистрала "Струма"?

Г-н Ковачев, какво се случи реално с последното решение на Националния съвет по биологично разнообразие?

Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) към МОСВ обезсмисли месеци работа и отхвърли консенсусното научно предложение на научната общност за определяне на целите на НАТУРА 2000 в Кресна, за сметка на предложение, разработено от частна консултантска компания. Това се случи по време на заседание, което се състоя на 13 октомври, четвъртък. Научната работна група беше създадена съгласно плана за действие на Бернската конвенция към Съвета на Европа от 2021, одобрен и от българското правителство. На 27 юли тази година в писмо до българските власти Европейската комисия посочи, че очаква от България да одобри целите, разработени от именно тази работна група, след задължителното обществено обсъждане.

Отхвърленото консенсусно научно предложение беше изработено през 2022 г. в МОСВ от екипа на министър Борислав Сандов и зам. министър Тома Белев. То се изготви съгласно препоръка 212/2021 на Бернската конвенция по безпрецедентна демократична процедура - работна група, включваща всички заинтересовани научно-компетентни страни, включително и експертите на МОСВ, с пълна прозрачност на заседанията.

Гласуването в НСБР противопостави учените на държавните чиновници ( в него чиновниците имат повече гласове) - учените изцяло подкрепиха научното предложение, а чиновниците предложението, разработено от частна консултантска компания.

Какво означава това за избора на трасе за магистрала Струма?

Природозащитните приоритети и целите на зоните от НАТУРА 2000 нямат пряка връзка към който и да е било проект и не могат да решават кое и как да се случва, например в една магистрала. Те казват какво целим да опазим и постигнем в тази защитена зона, като опазване на природата. Европейските закони предвиждат, че впоследствие на тази основа следва да се прави преценката всеки проект и дейност дали пречат или не на тези цели. И това е нужно за да бъде една такава оценка обективна и законна. Именно заради това 2019 г. Европейската комисия върна проекта за АМ Струма за нова оценка, защото липсваха такива цели.

Одобрените от НСБР приоритети и цели, разработени от частната фирма, не покриват изискванията на европейското законодателство, за разлика от отхвърлената научна разработка. Накратко това значи, че ако се построи магистралата според това решение на НСБР ни чакат сериозни европейски санкции - не само загуба на пари, но и вероятни тежки глоби. Точно обратното на това, което може да прочетете от официалните изявления на ръководството на МОСВ.

Как оттук нататък ще продължи работата на работните групи, които се сформираха за намиране на консенсус? Само едната към МОСВ работи и излезе с решение, което противоречи на взетото от съвета решение. Тогава какъв беше смисъла от нейната работа? Това обезсмисля ли работата и на останалите две работни групи?

Работните групи бяха създадени по изпълнение на препоръка на Бернската конвенция. Важно е да се знае, че Европейската комисия също е част от тази конвенция и решенията на конвенцията са еднакво обвързващи и за България и Европейската комисия.

Демонстративното отхвърляне на работата и резултатите на първата от трите работни групи - реално хвърля България в бездната на наказателните процедури. В Европа не може открито да пренебрегнеш закона и европейските институции - и да не си понесеш последиците.

Какви са въпросите без отговор от страна на АПИ към момента, кои са въпросите, по които мълчат?

Най-страшният въпрос по който мълчат и крият фактите - това е човешкият живот. Избраната от ГЕРБ през 2017 алтернатива е и най-опасната за човешкия живот. Липсва локален път, наличие на интензивен местен бавен трафик до села и земи, пешеходци, туристи, животни, включително добитък - и това е безалтернативно и го събира със скоростния транзитен в едно. Ужасяващи пътни условия - 2 платна остри завои, липса на банкет, постоянни свлачища. Съгласно критериите за пътна безопасност на европейската асоциация на специалистите по пътна безопасност - избраното през 2017 трасе светва в червено по всички параграфи, като недопустима.

Най-страшният въпрос, по който АПИ мълчат и крият фактите - това е човешкият живот

Всичко това на фона на напълно пренебрегната задължителна, императивна процедура съгласно европейска директива за оценка и сравнение безопасността на тези алтернативи. Забележете - такава просто не е проведена. Между другото не е проведена и за нито една друга магистрала след 2008 година

Всичко това на фона на продължаващ от 2007 година "рекет" върху случая. Не се вземат никакви междинни мерки за безопасност. За да се рекетира решението и да се налагат силово алтернативи в нарушение на екологичното законодателство. И да се прави ужасяващо анти-морален черен ПР срещу "еколозите" - на гърба на загиващите хора. Само благодарение на натиска от МОСВ ръководството при последното зелено ръководството, което си отиде- не сегашното и не предишните, и краткото присъствие на съвестен човек в агенцията по безопасност - най-накрая се взеха сегашните мерки и броя на катастрофите ще падне драстично.

Къде може да намерите пресечните точки?

Единствената възможна пресечна точка е - пълно спазване на закона. Може ли да нарушим закона - не. Може ли да застрашаваме човешкия живот в името например на по евтина магистрала - недопустимо е. Можем ли да застрашим българската природа -ако го направим нима сме богове да я възстановим и каква страна ще завещаем на нашите деца.

Какъв е възможният вариант?

Има 2 възможни алтернативи покриващи изискванията за пътна безопасност и за опазване на природата - пълния обход на района на Кресненски пролом от изток с помощта на няколко виадукта и къси тунели или изграждането на пълен тунел от запад.

Защо това е най-добрият вариант, в Европа как са решавани такива подобни казуси, едва ли Струма е първата магистрала, която трябва да се съобрази с екологията?

За да се защити живота на хората - на пътуващите по магистралата и на местните - е задължително магистралата в района на Кресненски пролом да има локален път. И този локален път, а не магистралата, да е връзката към селата и земите в района. Единствената възможност това да се случи е - магистралата да се построи извън Кресненски пролом, а сегашният път да остане локален. Изцяло същите изисквания важат и за опазване на природата и за спазване на европейските екологични закони.

Моля посочи ползите по отношение на всички аспекти и ползите на алтернативата, която предлагат от АПИ?

Официално одобрената алтернативата на АПИ от 2017 година нарушава европейските директиви за пътна безопасност от една страна и за опазване на природата от друга - ако тръгнем да я строим ще претърпим тежки санкции. Също така:

· Тя ще доведе до тежки катастрофи в бъдеще и до трайно унищожаване на българската природа;

· Тя оставя района без локален път за достъп до няколко села и земите в района;

· Тя не създава европейска магистрала, а вместо това ще има път с лоши условия на пътуване;

· Единствено частните строителни фирми имат интерес от това решение - тях не ги интересуват санкции, човешкия живот или българската природа - интересува ги да вземат проекта и парите за изпълнението му - без значение кой ще плати сметката.

Защо говорим, че чужди фирми не искат да участват в строителството?

Не знам - вероятно се има предвид, че у нас всичко е корумпирано и няма как те, чуждите фирми, чрез обективни процедури да спечелят търговете за изпълнение, ако не се свържат с влиятелните фирми у нас. Или че при изпълнението ще трябва да отделят големи суми от финансирането за черна каса и плащания към властимащите. Когато казвам, че не знам - това е точно така. Всички у нас говорят за тези неща, но няма работеща прокуратура за да разследва и да установи обективно какъв е отговора на вашият въпрос.

До кога може да имаме магистрала в отделните сценарии?

Ако след 2014 г. АПИ не се опитваха системно да заобикалят европейските изисквания - вече щеше да я има. Именно техните опити да построят магистралата в нарушение на европейските закони я блокират - вече 25 години. Н

Ако престанат да пречат от АПИ, за около 6 месеца може да има нов ОВОС и да се започне строителството

Не съм специалист по строителство - но знам, че ако престанат да пречат от АПИ и да се опитват на всяка цена да построят незаконната алтернатива одобрена през 2017 - за около 6 месеца може да има нов ОВОС и да се започне строителството. Ако МРРБ и АПИ бяха направили това в началото на последния редовен кабинет - сега може би вече щеше да се строи. Но се видя, че АПИ защитава единствено нечий частен интерес и се опитва на всяка цена да не прави нов ОВОС на пътя.

Вариантът тунел е най-скъпият вариант, как ще бъде финансиран този проект, ако е екологично най-устойчив, ако това не е най-добрата алтернатива, кой вариант е най-добрата алтернатива?

Екологичните оценки не дават "най-добрия" екологично вариант. По закон те следва да дават вариантите, които спазват и отговарят на законовите изисквания - и те може да се повече от 1. И после от тях - от тези законни варианти - се избират най-безопасните, най-евтините варианти и т.н. Разбира се законът ясно казва, че човешкият живот е преди опазването на природата - но това е и най-голямата тайна скрита от българското общество.

Специално за Кресненски пролом опазването на човешкия живот и на природата вървят ръка за ръка при строителството на магистралата - а не са противопоставени

Специално за Кресненски пролом опазването на човешкия живот и на природата вървят ръка за ръка при строителството на магистралата - а не са противопоставени, както често се твърди в публичното пространство.

По отношение на АМ Струма от гледна точка на екологичното законодателство законосъобразни са вариантите извън Кресненски пролом оставящи пътя през пролома да е локален на магистралата. Кой от тези варианти следва да се изпълни от гледна точка пътна безопасност или от гледна точка цена е въпрос на обективна оценка на тази основа. Проблемът е, че и тук АПИ не дава такива обективни оценки. Включително и за цената. Опитайте се например да разберете как АПИ калкулира цените или разберете защо оценките на цената, която дават на европейските институции в апликационната форма от 2019 г. се разминават в пъти от цените, които обявяват на обществеността. Преди 2 години отправихме питане за тези неща до АПИ, но те просто отказаха да дадат тази информация.

Всичко - всички нарушения на законите, пренебрежението към човешкия живот и към опазването на природата, предизвестените незаконни решения, липсата на обективни оценки на проблемите на безопасността, природата и парите - всичко говори за повсеместна корупция.

Коментирате, че това е корупция, как да се установи това и кои институции трябва да бъдат сезирани и какво трябва да предприеме оттук нататък всяка отговорна по казуса институция?

Прокуратурата е отговорна - но такава имаме само на книга.

Преди пак около година и половина подадохме сигнал във връзка с пътната безопасност, проблемите по одобрения през 2017 вариант и всички нарушения на европейските закони по тази линия. Цари пълно бездействие от страна прокуратурата и явно нарушенията по тази линия се покриват. Когато някой ден имаме право да сме частни обвинители, като граждани, за престъпления на длъжностните лица - тогава няма да чакаме несъществуващата прокуратура, а чиновниците и политиците нарушаващи закона нямаше да имат чадър, както е сега.