Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за изпълнител на строителния надзор при проектирането и изграждането на платното за София на автомагистрала "Струма" в участъка Крупник-Кресна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Това е платното, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе.

Обществената поръчка е в две обособени позиции. Отворени са ценовите оферти общо на 11 фирми.

Общата индикативната стойност на обществената поръчката за строителен надзор е 21 883 037 лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.