Второто издание на Конференцията Green Transition случайно, но допълващо, се проведе седмица след Международната среща Barclays Business Services ESG. И двете събития поставиха актуални въпроси около ESG политиките и приложението им.

Събития като тези ни карат да се замисляме: кога и защо ESG политиките и услуги станаха популярни? Кои са характеристики на инвестиционната стратегия "ESG"?

След години търсене на най-подходящите методи за инвестиции (и оценка) в социалните, морални и управленски фактори на компаниите, ESG или устойчивото инвестиране заживяха собствен живот. Социалните, управленските и етични аспекти на корпоративната култура не са нови понятия, но устойчивостта и корпоративната етика, като елементи на инвестициите, са нови концепции в бизнес управлението. При финансирането на фирми инвестиционните фондове и банките изискват интегриране и отчитане факторите ESG.

Инвестициите ESG стават популярни, тъй като расте и ангажираността нa обществото, и търсенето на информация какъв принос и влияние дейността на фирмата има върху околната среда и обществото, и как управлява дейността и служителите си.

Много фактори участват във формирането на стратегията "ESG". За да бъде класифицирана като ESG инвестиция, дадена фирма трябва да има отношение и ангажираност към всеки от компонентите ESG. Ангажираността й се определя и измерва чрез три основни характеристики:

съответствие, интегриране и отчитане.

Те трябва да присъстват в бизнес стратегията и дейността на фирмата, за да бъде определена като ESG инвестиция.

Европейската Таксономия е основната рамка от технически критерии и изисквания, която класифицира икономическите дейности като устойчиви и "ESG". Дейността на фирмата може на различни етапи на "устойчивост" от гледна точка на 6-те климатични цели на ЕС - преходна, спомагаща за прехода. Доброто и смислено интегриране на тези практики ще има положителен ефект върху дейността на фирмата и ще добави стойност и репутация дългосрочно.

Един от най-дискутираните въпроси на устойчивото инвестиране в момента е противоречието около рейтингите ESG. Оценката доколко дадена инвестиция или компания е устойчива и "ESG" се оценя чрез ESG рейтинг. Инвеститорите и рейтинговите компании са разделени в мнението дали е необходима регулация за ESG рейтингите и "мнението" на рейтинговите компании или на методологията за оценка. Спорът се нажежи след обвинения за подвеждащи "зелени" инвестиции и greenwashing.

Като все още налагаща се сред инвеститорите, ESG оценката може да е подвеждаща и да отразява единствено мнението на рейтинговата компания. Докъде трябва да се оповестяват източниците на данни и методологията, която рейтинговите компании използват, е предмет на дискусии и в ЕС, които обсъжда нова порция от ЕС - на рейнгите ESG.

На 10.06 приключи срока за ЕС обществено обсъждане на рейнгите ESG. Следващата стъпка е публикуване на законодателството. MSCI - една от световните големи рейтингови фирми, в писмо до ЕК (a comment letter last week) поиска пътна карта на ESG регулациите и кодекс за поведение, спонсорирани от ЕК.

Опасностите от хармонизация и стандартизация са по-висока цена на регулациите и задушаване на конкуренцията.

Битката за ESG рейтингите ще стане по-интензивна в предстоящите месеци. Регулаторите винаги искат повече от семпъл кодекс за добри практики. Прозрачността и източниците на данните са много важни за инвеститорите, когато анализират рейтингите. Колко на брой и различни източници на ESG рейтинги са необходими за гъвкав и стабилен пазар, предстои да разберем. Доколко пазара сам ще даде тон - предстои да видим.


*От 2017 г. София Касидова ръководи екипа за стратегическо развитие, пазарни и икономически анализи в ББР. През последните две години развива стратегията за устойчиво финансиране и зелени продукти на банката. От 2006 до 2010 г. е вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB) - международна финансова институция с мандат за икономическото развитие на страните от Черноморския регион и финансираща проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката и индустрията.

Завършила е УНСС, притежава PG Diploma in Financial Strategy от Oxford University Said Business School, магистър MSc in International Banking от University of Reading като стипендиант на British Foreign Office и магистър ΜΑ in Economics от CEU and University of NY State като стипендиант на Фондация "Сорос". Владее английски, руски, чешки и гръцки език.