Лобизмът не е престъпна дейност, точно обратното е, но е важно и да има правила за практикуването му. Те може да не са обединени в един закон, но все пак има нужда от въвеждането на забрани и контрол на тази дейност. В някои страни в Европа вече има такива правила и приети закони, което е показно, че Европа вече осъзнава нуждата от тях. Това каза Любомил Иванов, бивш зам. министър на транспорта, в студиото на телевизия "Блумбърг".

Според него, България трябва да приеме закон, който да дефинира лобизма и професията като цяло. От голяма необходимост е и въвеждането на правила и определянето на санкции, които да бъдат налагани, в случай, че дейността не се изпълнява правилно.

"Лобизмът би трябвало да е част от публичната комуникация, да е платформа за обмен на мнения", посочи Иванов. Той добави, че има погрешно разбиране за лобизма, което го възприема като престъпна дейност, а целта му е именно обратната.

Никоя професия сама по себе си не е престъпна и обратно - всяка професия може да генерира престъпна дейност. Лобизмът не е престъпна дейност, категоричен бе Иванов.

Той посочи факта, че общественият интерес не винаги е еднакъв с общественото мнение. Често цел на лобизма е именно промяната на обществения интерес. Той трябва да се променя като всяка друга социална категория.

"Цел на лобирането би могло да бъде и общественото мнение, и обществения интерес. Важно е те да претърпяват такова развитие, каквото претърпява целия социум", каза Иванов и добави, че идеята на лобизма е именно да насочва обществото към належащите промени и необходимостта от решения.

Всеки, който защитава дадена теза, е лобист. Без значение е дали тази промяна ще е в собствен, или в чужд интерес. Най-добре е това мнение да е същото като обществения интерес, но е възможно лобистът да влезе в конфликт с него и да се опита по пътя на промяна на общественото мнение да го убеди в своята правота.

Лидерите на обществено мнение имат потенциал да бъдат най-силните лобисти, защото лобизмът като публична комуникация се нуждае от лице, поясни бившият зам.-министър. По този начин именно те се оказват и най-ценни в това отношение.