Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е готова да подкрепи България с всички средства, с които разполага, за да бъде зеленият преход на страната по-благоприятен както за дружествата, така и за хората - един справедлив преход, при който никой няма да бъде изоставен. Това заяви вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова в интервю за БТА.

Лиляна Павлова е първият вицепрезидент от България в ЕИБ. Мандатът й като вицепрезидент в банката, започнал през ноември 2019 г., изтича този месец.

През миналата година "зеленото" финансиране на ЕИБ в България достигна 241 милиона евро, което е 50 процента от общата дейност на банката в страната, и това е един много добър резултат, каза Павлова. Тези инвестиции включват отпуснатите средства за Софийското метро, което намалява вредните емисии и подобрява градската мобилност. Чрез сътрудничеството си с Фонд ФЛАГ подкрепихме и инвестиции в подобряване на енергийната ефективност в по-малките общини, отбеляза тя.

Имаме готовност да подкрепим България в нейния път към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, като финансираме проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност, каза още Лиляна Павлова.

Тя отбеляза доброто сътрудничество между ЕИБ и България, като изтъкна, че през последните няколко години се увеличават значително годишните инвестиции на банката в страната. Павлова отчете, че за 2022 г. инвестициите на банката в България са почти половин милиард евро, както и предходната година също е рекордна, особено по отношение на подкрепата за малките и средните предприятия у нас, където ЕИБ работи с почти всички големи търговски банки в страната. Лиляна Павлова отбеляза още инвестициите в публична инфраструктура и общински проекти, които са друг важен елемент от сътрудничеството с България.

През 2023 г. сключихме споразумения с Българската банка за развитие и с "ПроКредит банк", които осигуряват дългосрочен и изгоден финансов ресурс на малките и средни предприятия - гръбнакът на икономиката ни. Подкрепихме и плановете на българската група "Билдком" за нов, модерен зърнен терминал във Варненското пристанище, което ще подпомогне както българските зърнопроизводители, така и износа на страната. Отпуснахме средства за началото на строителството на детска болница в Бургас, след като предоставихме безвъзмездна техническа помощ за структуриране на проекта, който ще предоставя качествени здравни услуги в сграда с нулеви нетни вредни емисии, отбеляза Лиляна Павлова.

Доброто сътрудничество е налице, инструментите от наша страна са налице. Дали може да бъде още по-успешно това партньорство - със сигурност може. Може да бъде и по-всеобхватно. Банката е отворена за работа и ние се надяваме, че българските власти, както и бизнесът ще се възползват пълноценно от тях, заяви вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова.

- Г-жо Павлова, Вие сте първият вицепрезидент от България в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), скоро приключва мандатът Ви на този пост. Каква е Вашата равносметка?

- За мен бe изключителна чест и отговорност да бъда вицепрезидент на банката на Европейския съюз - най-голямата многостранна финансова институция в света. Тези почти четири години на поста бяха белязани от сериозни глобални предизвикателства, които изискваха бързи и решителни действия - ковид пандемията, както и войната в Украйна поставиха хората и икономиките в ЕС пред сериозно изпитаниe.

Серията от кризи - здравна, геополитическа и енергийна, нарушените канали за доставки и високата инфлация, които последваха, бяха още по-тежки за страните от Съюза с по-нисък доход на глава от населението, каквито са повечето от държавите в Източна Европа, включително България. В същото време зачестилите климатични катаклизми и екстремно време показаха, че не може да има отстъпление от Зеления преход и енергийната трансформация.

ЕИБ създаде специален фонд за борба с последствията от пандемията, осигури финансова подкрепа за Украйна, като същевременно увеличи финансирането си за зелени проекти до безпрецедентни нива, и се ангажира до 2030 г. да мобилизира един трилион евро за действия по отношение на климата и инвестиции за екологична устойчивост. Щастлива съм, че бях част от вземането на тези решения и дадох своя принос за тези политики. Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да се превърне в наш водещ приоритет - в името на безопасността на нашата планета и деца, но и за да избегнем токсичните зависимости, които поставят под въпрос нашето бъдеще.

Като първи вицепрезидент в банката от България, работих и за подобряването на сътрудничеството на страната ни с ЕИБ и мисля, че можем да се гордеем с постигнатото.

Днес България има много по-голяма разпознаваемост в банката и мисля, че и банката е по-разпознаваема в България.

В групата на ЕИБ функционира и Европейският инвестиционен фонд, чрез който предоставяме рисково финансиране на микро-, малки и средни предприятия и стартиращи компании. Заедно успяхме значително да увеличим финансирането както на публичните проекти, така и на инвестициите в частния сектор.

Само за 2022 г. инвестициите на банката в България са почти половин милиард евро. Предходната година също беше рекордна, особено по отношение на подкрепата за малките и средни предприятия в България, където работим с почти всички големи търговски банки в страната. Инвестициите в публична инфраструктура и общински проекти са друг важен елемент.

През 2023 г. сключихме споразумения с Българската банка за развитие и с "ПроКредит банк", които осигуряват дългосрочен и изгоден финансов ресурс на малките и средни предприятия - гръбнакът на икономиката ни. Подкрепихме и плановете на българската група "Билдком" за нов, модерен зърнен терминал във Варненското пристанище, което ще подпомогне както българските зърнопроизводители, така и износа на страната. Отпуснахме средства за началото на строителството на детска болница в Бургас, след като предоставихме безвъзмездна техническа помощ за структуриране на проекта, който ще предоставя качествени здравни услуги в сграда с нулеви нетни вредни емисии.

Така през последните няколко години успяхме да увеличим значително годишните инвестиции на банката в страната. Надявам се тази тенденция да продължи и след приключването на моя мандат - най-малкото защото големите инвестиции в подкрепа на Зеления преход тепърва ще набират скорост.

- Как оценявате партньорството на ЕИБ с България?

- България е акционер в ЕИБ, заедно с останалите страни членки на ЕС. Страната ни не само има думата при одобряването и провеждането на политиките на банката, но и може да се възползва от възможностите за дългосрочно финансиране, както и от консултантските услуги, които тя предлага. Благодарение на отличния кредитен рейтинг на ЕИБ, банката може да предоставя финансиране на публичния и частния сектор при много изгодни условия, независимо дали то е предназначено за заеми, гаранции или дялово участие, което съчетава със средства от централния бюджет на ЕС.

От началото на дейността си в България през 1992 г. банката е подкрепила над 100 проекта и е отпуснала финансиране в размер на 6,6 милиарда евро.

ЕИБ традиционно осигурява допълващо и заместващо национално съфинансиране по европейските програми, така че ние подкрепяме стратегически проекти за страната - пътни, водни и т.н. Имаме и добро сътрудничество с местните власти - като пример мога да посоча Столична община, където сме съфинансирали почти всички отсечки на метрото, отделно сме предоставили над 100 милиона евро за подобряване на градската среда - за подмяна на автопарка, за подобряване на пешеходните зони и подмяна на тротоарите. Фонд ФЛАГ е наш партньор за реализиране на инвестиции в по-малките общини.

Изключително добро е партньорството ни и с търговските банки и другите финансови институции тук. Чрез различни инструменти - банкови гаранции и финансиране на фондове за рисков капитал в България групата на ЕИБ спомогна за мобилизирането на над 9 милиарда евро инвестиции в подкрепа на предприемачите и малките и средни предприятия.

Консултантските услуги и техническата помощ, които банката предлага играят важна роля за осъществяването на стратегическите проекти за модернизирането и икономическото развитие на България. Страната ни всъщност е сред най-големите бенефициенти на консултантски услуги от ЕИБ.

Така че доброто сътрудничество е налице, инструментите от наша страна са налице. Дали може да бъде още по-успешно това партньорство - със сигурност може. Може да бъде и по-всеобхватно. Банката е отворена за работа и ние се надяваме че българските власти, както и бизнесът ще се възползват пълноценно от тях.

- Какви са приоритетите на ЕИБ в нашата страна до края на годината и за следващата година, за кои големи проекти предстои банката да даде подкрепа?

- Нашите банкери работят по няколко големи проекти с български компании в областта на енергетиката и енергийната трансформация, селското стопанство, и електрическата мобилност и аз се надявам, че те ще бъдат финализирани в рамките на тази година.

Перспективите занапред, освен съфинансиране на инфраструктурни проекти по програмите на ЕС, включват подкрепа за реализацията на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, както и такива по програмата RePowerEU, която цели да намали зависимостта на Съюза от изкопаеми горива. През юли ЕИБ увеличи подкрепата си по тази програма от 30 милиарда евро на 45 милиарда евро до 2027 г. и планира да насочи тези средства за повишаване на енергийната ефективност, за инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна инфраструктура. Очакваме предложения за финансиране на инвестиции в тези области. Сред приоритетите на програмата са и инвестициите в умения, необходими за зеления преход, като обучение на работната ръка и подкрепа за системите за училищно и висше образование.

Очакваме структурирането на Националния фонд за декарбонизация и сме готови да допълним неговото финансиране, ако България прецени, че има такава нужда.

Банката работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и по програмата InvestEU, която цели да мобилизира повече от 372 милиарда евро в допълнителни инвестиции за програмния период 2021-2027 г. ЕИБ вече финансира няколко проекта по тази програма в България и се надяваме, че бизнесът ще се възползва и в бъдеще от нея. Радостна съм да отбележа, че през юни България получи 197 милиона евро финансиране за няколко проекта за модернизиране на електропреносната си мрежа, в подкрепа на зеления преход от Модернизационния фонд на ЕС. Надявам се страната да се активизира и да се възползва още по-пълноценно от възможностите на този фонд, където ние работим заедно с Европейската комисия и държавите бенефициенти, като предоставяме своя експертен опит и услуги, за да подпомогнем използването му.

Община Бургас е първата община, извън столицата, с която започнахме да работим. Проектът за детската болница е пример за всеобхватната подкрепа, която ЕИБ може да предостави - безплатна техническа помощ за разработването и подготовката на проект и после осигуряване на финансиране. Продължаваме да работим с двете общини, но се надявам, че ще след местните избори ще имаме възможност за сътрудничество и с другите общини в страната.

- ЕИБ активно подкрепя зелената трансформация в Европа. Как банката помага на България за реализиране на целите на зеления преход?

- ЕИБ е климатичната банка на ЕС. Ние работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия, частния сектор и държавите-членки като България, за да насочим нашите общества по пътя към постигане на въглеродна неутралност, като същевременно се грижим никой да не бъде пренебрегнат и подкрепяме целите на ЕС за сближаване.

През 2022 г. 58 процента от общите ни инвестиции, или 36,5 милиарда евро, бяха отпуснати за действия по отношение на климата и екологичната устойчивост.

Добре разбираме, че България, както впрочем и другите държави-членки с по-малък вътрешен продукт на глава от населението и наваксващи икономики в Съюза, среща по-големи предизвикателства при структурирането на такива проекти. Затова и предоставяме безвъзмездна консултантска помощ за идентифицирането, подготвянето и разработването на зелени инвестиции както на публичния, така и на частния сектор в страната.

Работим и с търговските банки, където провеждаме обучения как те от своя страна да оценяват и финансират зелени проекти и технологични зелени решения. Около 30 процента от средствата, които търговските банки получават от нас през различни механизми, са отделени за финансиране на устойчиви проекти.

През миналата година "зеленото" финансиране на ЕИБ в България достигна 241 милиона евро, което е 50 процента от общата дейност на банката в страната, и това е един много добър резултат. Тези инвестиции включват отпуснатите средства за Софийското метро, което намалява вредните емисии и подобрява градската мобилност. Чрез сътрудничеството си с Фонд ФЛАГ подкрепихме и инвестиции в подобряване на енергийната ефективност в по-малките общини.

Групата на ЕИБ е готова да подкрепи страната с всички средства, с които разполага, за да бъде зеленият преход на България по-благоприятен както за дружествата, така и за хората - един справедлив преход, при който никой няма да бъде изоставен.

Както казах, ние сме готови да подкрепим Националния фонд за декарбонизация, за който наш екип направи пазарно проучване, доклад за инвестиционна стратегия и предложи варианти за неговото структуриране.

Имаме възможност да съфинансираме проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, където около 4 милиарда евро са предвидени за зелена трансформация, а в същото време правителството делегира на Европейския инвестиционен фонд да управлява финансови инструменти в тези сектори.

Готови сме да финансираме устойчивия транспорт и по-конкретно модернизацията и разширяването на жп мрежата в страната. Горското стопанство е друг такъв сектор - защото горите опазват нашия природен капитал и имат основен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Разбира се, че имаме готовност да подкрепим България в нейния път към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, като финансираме проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

- Кога се очаква отново да има българин вицепрезидент на ЕИБ?

- За разлика от другите европейски институции, където в управлението участват всичките 27 страни-членки, в ЕИБ това се случва на ротационен принцип и вицепрезидентите са само седем. Следващият мандат за България ще бъде след 17 години. Надявам се България да не изгуби инерцията от последните години, а да засили още повече сътрудничеството си с тази така важна институция на ЕС в подкрепа на хората и бизнеса.

- Кое е следващото предизвикателство в професионален план, което сте готова да поемете?

- Обичам предизвикателствата и със сигурност ще търся такова и в следващия етап от професионалния ми живот, но предстои да видим точно какво ще бъде. Сега се връщам в България и ще отделя време за семейството си и време за размисъл, преди да взема окончателно решение накъде да поема.

****************

Лиляна Павлова е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка от 1 ноември 2019 г. и отговаря за кохезионната политика; консултантските услуги, които предоставя банката, дигиталната трансформация и ИТ управлението на банката; политика на разширяване (Западните Балкани и Турция); както и за финансовите операции на ЕИБ в България, Кипър, Словакия, Словения, Чехия, Западните Балкани и Турция.

В периода май 2017 г. - декември 2018 г. Лиляна Павлова е министър за Българското председателство на Съвета на ЕС. Министър е на регионалното развитие и благоустройството два мандата (2014-2017 г. и 2011-2013 г.), а преди това е заместник-министър в същото министерство. Тя е била народен представител в 42-рото, 43-ото и 44-ото Народно събрание. В периода 2001-2009 г. е началник отдел в Министерство на финансите.

Има богат опит в сферата на управление на европейски фондове и проекти от 1997 г.

Лиляна Павлова е доктор по икономика, има магистърска степен по публична администрация и европейска интеграция, както и бакалавърска степен по Международни икономически отношения.