Войната в Украйна доказа, че зависимостта на нашите икономики от изкопаеми горива прави Европейския съюз и неговите държави членки крайно уязвими с оглед на сигурността.

Природният газ, въглищата и нефтът са токсични за нашия въздух, земя и морета. Те водят до прегряване на нашата планета до степен, която не позволява на нашите общества да се приспособят, а крайните метеорологични явления застрашават реколтите на нашите земеделски производители и нашата инфраструктура. Но най-важното е, че те са също така и източник на енергия, с която не разполагаме в достатъчно количество.

Този урок го научихме по трудния начин както в Европа, така и тук в България. По тази причина преходът към ниско въглеродна икономика трябва да се превърне в наш водещ приоритет - в името на безопасността на нашата планета и деца, но и за да избегнем токсичните зависимости, които поставят под въпрос нашето бъдеще.

В качеството ни на климатичната банка на ЕС, Групата на Европейската инвестиционна банка спря подкрепата си за изкопаеми горива и пое ангажимент през настоящото десетилетие да подкрепим инвестиции в размер на 1 трлн. евро за мерки по отношение на климата и на екологична устойчивост.

Само през 2022 г. Групата на ЕИБ осигури над 72,5 млрд. евро ново финансиране като повече от половината от тези средства бяха предвидени за проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата и за повишаване устойчивостта на околната среда.

Групата на ЕИБ работи в България от 30 години - през това време предоставихме над 6 млрд. евро на публичния и на частния сектор в страната. Само през 2022 г. нашите инвестиции в страната достигнаха близо половин милиард евро като половината подпомогнаха "зелените" цели на България.

Ангажираме нашите финансови средства и предоставяме експертна помощ, за да постигнем истинска промяна, да подобрим живота на хората в България. Нашето финансиране за столичното метро показва нагледно как инвестициите от ЕИБ облекчават натоварения трафик в столицата и ограничават замърсяването. Отпуснатият миналата година заем от ЕИБ в размер от 195 млн. евро спомогна за ускоряване на разширението на метрото, което ще даде възможност на повече хора да оставят своите автомобили и да се насладят на удобството, предлагано от ефективния и достъпен обществен транспорт.

Благодарение на сътрудничеството с фонд ФЛАГ, ЕИБ предоставя средства за енергийна ефективност и проекти за подобрения в по-малките община в цяла България. Чрез ФЛАГ съдействахме за обновяване и повишаване на енергийната ефективност на училищни сгради в Стара Загора, допринесохме за изграждане на зелени площи във Варна и подкрепихме подмяната на ВИК инфраструктурата в Благоевград.

Но тепърва предстои още много работа. Заедно с другите държави членки на ЕС, България е поела ангажимент да декарбонизира своята икономика и да работи за изпълнение на дългосрочните цели на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Осъществяването на тези цели успоредно с насърчаването на икономическия растеж и създаването на работни места изисква от нас да ускорим финансирането в областта на климата. Това е от особено значение на фона на растящите лихви и геополитическата нестабилност. ЕИБ вече предостави експертна подкрепа отсносно създаването на Декарбонизационен фонд в България.

Групата на ЕИБ е готова да подкрепи страната с всички средства, с които разполага, за да бъде зеления преход на България по-благоприятен за дружествата и за хората - справедлив преход, при който никой няма да бъде пренебрегнат. Благодарение на отличния ни кредитен рейтинг, ние можем да предоставим финансиране при много изгодни условия, независимо дали то е предназначено за заеми, гаранции или дялово участие, което съчетаваме със средства от централния бюджет на ЕС.

В допълнение към съфинансирането на зелени инвестиции от страна на МСП в България, с подкрепата на програмата на ЕС InvestEU можем да съдействаме на проекти за чиста енергия по линия на нашите целеви фондове към плана RePowerEU, замислен да сложи край на зависимостта от изкопаеми горива. ЕИБ ще насочи нови средства за повишаване на енергийната ефективност, за инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна инфраструктура. Очакваме предложения за финансиране на инвестиции в производството на технологии с нулеви нетни емисии, както и за извличане, обработване и рециклиране на стратегически суровини. Сред водещите приоритети са инвестициите в умения, необходими за зеления преход, като обучение на работната ръка и подкрепа за системите за училищно и висше образование.

Водим разговори с Електроенергийния системен оператор на България в търсене на възможности за финансиране разширяването на електроенергийната мрежа, включване на повече възобновяеми енергийни източници и ускоряване на зеления преход. В същото време по-рано този месец бе одобрен първия транш от 197 млн. евро за България от Модернизациония фонд на ЕС - механизъм за финансиране на инвестиции за енергиен преход, подкрепян от ЕИБ. Средствата ще бъдат за подпомагане на развитието на електропреносната мрежа на страната и ще допринесат за нейната цифровизация.

Механизмът за справедлив преход , ключова част от Европейския Зелен пакт, е насочен към социалните и икономическите последствия от прехода към неутралност по отношение на климата. ЕИБ подкрепя и трите стълба на този фонд и се надяваме, че България скоро ще разполага с одобрени териториални планове за справедлив преход, за да получи подкрепа в този сектор.

Друг ключов приоритет е модернизацията и разширяването на железопътната мрежа на страната, за да може България да разполага с бърз, удобен и устойчив железопътен транспорт както за пътници, така и за товарни превози.

Готови сме да финансираме проекти и в горското стопанство с цел да бъде съхранено нашето природно богатство. Нашите "зелени" бели дробове, които произвеждат кислород и прочистват въздуха като смекчават въздействието от изменението на климата, ни защитават от наводнения и почвена ерозия.

Групата на ЕИБ се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, който е специализиран във финансирането на малки и средни предприятия чрез посредници от рода на местни банки. Често финансираните от ЕИФ инвестиции имат целеви дял за проекти в областта на климата и устойчивостта на околната среда. По-рано през този месец Групата на ЕИБ договори споразумение за синтетична секюритизация за намаляване на риска за ПроКредит Банк. Благодарение на тази операция през следващите три години ще бъдат привлечени до 416 млн. евро за МСП и дружества със средна капитализация. Минимум 30 % от тези средства ще бъдат предназначени за подкрепа на проекти в областта на климата и екологичната устойчивост. Заемът ще помогне на по-малките дружества в България, засегнати от инфлацията и по-строгите финансови условия.

Република България възложи мандат на Европейския инвестиционен фонд в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост за осигуряване на дялово участие за растеж, иновации и инвестиции в неутралност по отношение на климата и цифровия преход на българските предприятия. Управляваният от ЕИФ фонд на фондовете ще инвестира във фондове и механизми с местен или регионален профил, които от своя страна ще подпомагат проекти за трансфер на технологии, малки и средни предприятия (МСП) и предприятия със средна капитализация, за да насърчат иновациите и прехода към икономика на знанието.

Наред с тези фондове, чрез Програмата за европейско подпомагане за местна енергетика (ЕЛЕНА) ние сме готови да осигурим на общинските власти и сдруженията в частния сектор и банки безплатна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия в сградите и за иновативен градски транспорт. България все още е сред трите държави членки, които не са се възползвали от средствата, предвидени по този инструмент. Надявам се това да се промени в скоро време. През юли ще бъде проведена първата среща на нашите експерти от ЕЛЕНА в България, на която те ще представят възможностите по тази инициатива. Надявам се всички заинтересовани страни да се включат в нея.

Нашето последно инвестиционно проучване от 2022 г. показа, че в сравнение с компаниите в другите държави в ЕС, българските компании не са толкова притеснени от свързаните с изменението на климата рискове и инвестират по-малко за преодоляване на тези рискове.

Бих искала да насърча дружествата, правителството и местните органи на самоуправление да се възползват от възможностите за зелени инвестиции сега, за да избегнат далеч по-високите разходи в бъдеще.

Готови сме за обсъждане и оказване на подкрепа на всички проекти, които биха допринесли за декарбонизацията на България, за повишаване на качеството на водата и въздуха в страната, за даване тласък на енергията от възобновяеми енергийни източници и за съдействие за по-устойчива околна среда.

Нашето представителство в София е винаги на разположение и ЕИБ е готова да подкрепи България и другите страни от ЕС и по света по пътя им към по-устойчиво бъдеще.