Свидетели сме на нова вълна от иновации, която е с потенциал да промени всеки сектор от икономиката. В същото време предизвикателствата, свързани с устойчивото възстановяване от COVID кризата, екологичният и цифровият преход, изискват нов подход към иновациите. Подход, съсредоточен върху новото поколение новатори и иновации, носещи решения на конкретни проблеми.

Преди повече от година споделих своя оптимизъм. Цифрите за 2021г. го потвърждават: за първи път в Европа инвестициите в стартъпи са 100 милиарда евро, което представлява 33% от общия обем инвестиции в световен мащаб. Само за година се е удвоил и броя "еднорози" в ЕС - от 44 на 89.

Нова вълна от иновации

Имайки предвид конкурентните ни предимства в областта на науката, талантите и ключови сектори на индустрията вярвам, че Европа има потенциал да бъде начело на новата вълна от иновации. Силните ни страни включват на първо място лидерството в науката, което е в основата на развитието на дълбоките технологии. Освен това, дълбоките технологии имат силен хардуерен компонент, а европейски компании са водещи в ключови индустриални сектори.

Примери като Skeleton, разработващ новаторска графенова батерия, и компанията Marvel Fusion, която се фокусира върху електроцентрали с квантово усилване на термоядрения синтез, ми дават увереност във водещата роля на Европа в тази нова вълна от иновации.

Тук идва ролята на Европейската комисия и на еврокомисаря, отговарящ за иновациите, науката, образованието в Европа. Стремим се да адресираме три основни предизвикателства. Първо, необходимо е да се преодолее фрагментираността на иновационната екосистема и разделението в областта на иновациите. Второто предизвикателство е подкрепата за компаниите в критичния момент на тяхното разрастване. Третото предизвикателство са квалифицираните кадри, европейските таланти, които да бъдат подкрепяни и развиващи идеите и проектите си в Европа. В този контекст, са ни нужни стратегически инвестиции, сътрудничество и нов европейски план за действие в подкрепа на иновациите.

Високотехнологични (deap-tech) иновации: нова вълна иновации, като възможност за Европа да бъде лидер

През 2022 г. работата в мрежа и обменът на идеи с другите участници в иновационната екосистема са по-важни от всякога. Силната местна иновационна екосистема оказва значително въздействие върху конкурентоспособността на компаниите. Ще спомена както вертикалната екосистема, която се простира по веригата на корпоративната стойност, така и хоризонталната иновационна екосистема, която дава на компаниите конкурентно предимство.

Компаниите могат лесно да си сътрудничат със стартъпи, инвеститори, учени и университети благодарение на хоризонталната иновационна екосистема. В това отношение, с екипа ми работим за Европейски план за действие за иновации, целящ създаване на паневропейска иновационна екосистема чрез свързване на местните иновационни екосистеми в цяла Европа, включително в селските райони. Тя ще стимулира сътрудничеството между националните, регионалните и местните участници в областта на иновациите.

Новата инициатива за европейски иновационни екосистеми по програма "Хоризонт Европа" стартира първите си проекти през 2022 г. Тя ще насърчи създаването на благоприятна среда за ефективен обмен на знания и експертен опит с цел развитие и привличане на таланти. Важно е бизнесът да участва в дейностите по програмата, за да станат компаниите част от динамичната паневропейска иновационна екосистема.

Тясно сътрудничество на бизнеса с талантите, новаторите и учените

За да бъдат в крак с темповете на промените, е важно компаниите тясно да си сътрудничат с високотехнологични стартъпи, университети и научни центрове. Осъществилите този преход през 2022 г. ще бъдат бъдещите лидери на пазара. С Европейския съвет по иновациите и Европейския институт за иновации и технологии подкрепяме компаниите в тази трансформация и стимулираме потенциала им за иновации във всички региони в Европа.

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) разполага с най-силния годишен бюджет за 2022г. от 1,7 милиарда евро. По време на пилотната фаза от 2018г. до момента ЕСИ е подкрепил над 5000 компании, от тях 24 са български. Три са новостите за 2022 г. Първо, подкрепа компании в области от стратегически европейски интерес - квантови технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, интегрални схеми. Те ще могат да кандидатстват за капиталови инвестиции на стойност над 15 милиона евро. Освен това, с програма "Scale-up 100" ще идентифицираме 100 високотехнологични компании от ЕС, с потенциал да станат "еднорози" (дружества с оценка над 1 милиард евро). Накрая, с инициативата "WomenTechEU" подкрепяме жените новатори. За 2022 г. подпомагаме 130 ръководени от жени компании с бюджет от 10 милиона евро.

В този контекст, разчитаме на засилено сътрудничество между Европейския съвет по иновациите и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Младите хора - движеща сила на иновациите в Европа не само през 2022 г.

Ако не задържим вниманието на младите хора върху това, което правим, няма да успеем с целите си по отношение на иновациите. 70% от европейските компании срещат трудности при намирането на квалифицирани кадри. За първи път в новата ми европейска стратегия за университетите науката и иновациите са включени и имат ключова роля. Предложението ми за нови програми като "новатори в училище", "инкубатори в университетите" и Европейско изложение на талантите ще стимулират новаторския и предприемачески потенциал на младежите.

Стратегически инвестиции, подкрепа за таланти и улесняване на достъпа до капитал. Очаквам бизнесът да се възползва максимално от възможностите, които предлагаме. С новата европейска програма за иновациите ще подкрепим новаторите във всички европейски региони за европейско лидерство в следващото поколение технологии.

Нова вълна от иновации, стратегически инвестиции, подкрепа за талантите и свързани местни иновационни екосистеми: шанс или пропусната възможност за Европа? От всички нас ще зависи.