Технологиите на Четвъртата индустриална революция размиват границите между физическата, дигиталната и биологичната сфера на глобалните производствени системи. Сегашният темп на технологично развитие оказва дълбоки промени върху начина, по който хората живеят и работят. Производствените дейности, дефинирани като пълната верига за "източник-производство-доставка-консумация-реинтеграция" на продукти и услуги, ще бъдат променени и разширени по начини, които е трудно да бъдат напълно предвидени - от произхода на суровините, проектирането и производството на продуктите до дистрибуцията, използването от потребителите и елементите на кръговата икономика", казва д-р Марк Еспосито.

Концепцията за Четвъртата индустриална революция е лансирана преди осем години от Световния икономически форум. Когато говорим за нея, говорим за правителствени инициативи за стимулиране на развитието при предпоставката за технологично превъзходство. Но днес разказът се измества от големите индустриализирани икономики към развиващите се.

Представяме ви темите, които д-р Еспосито разработва и анализира през последните две години.

Кой е той?

Д-р Марк Еспосито е международно признат водещ анализатор на темите свързани с Четвъртата индустриална революция, промените и възможностите, които технологията ще донесе на различни индустрии. Той е съосновател и главен директор по обучението в Nexus FrontierTech, фирма за разширяване на AI, посветена да помогне на бизнеса да стане по-ефективен и конкурентен чрез въвеждане на най-новата наука за управление на данни. През 2016 г. попада в Thinkers50 като един от 30-те най-известни изгряващи бизнес анализатори и лидери в света. Еспосито е глобален експерт на Световния икономически форум и съветник на различни правителства.

В своята академична кариера Марк е заемал различни длъжности в университетите "Харвард" и "Кеймбридж", Thunderbird School of Global Management към Държавния университет на Аризона, Hult International Business School и IE Business School.

Сега Д-р Марк Еспосито преподава в "Харвард" и е съавтор на бестселърите "The AI Republic" и "Understanding how the future unfolds".

Той е стипендиант на Social Progress Imperative и на Глобалната федерация на съветите за конкурентоспособност във Вашингтон, сътрудник в Mohammed Bin Rashid School of Government и University College London, Blockchain Technologies.

Владее свободно 6 езика и в неакадемичния си живот притежава ранг на майстор инструктор, Черен колан Четвърти Дан, в Международния будо институт в Канада.

Има ли Четвъртата индустриална революция значение извън сферата на бизнеса и технологиите?

Значението е в достъпа до технологии, които променят производителността ни, а също и начина ни на работа. Когато споменаваме например баланса между професионалния и личния живот, ние имплицитно се позоваваме на технологиите, които ни дават тази възможност. Когато разглеждаме технологиите като усъвършенстван начин за подобряване на дадена система, по подразбиране говорим за Четвъртата индустриална революция.

Политиците имат голяма полза от разговор, свързан с това как технологиите ще проникнат в бизнеса. Този разговор им помага да се възползват от възможностите около регулациите.

Моята основна аудитория е онази, която има отношение към публичната политика. Но също и общността на практикуващите бизнесмени, които се занимават с това как технологиите могат да предизвикат различно и едновременно правилно ниво на цифрова трансформация.

Нововъзникващите пазари се развиват с различен темп и са изправени пред различни предизвикателства в сравнение с технологиите, които са установени в индустриализираните страни.

Смятам, че когато преподаваме икономика и я прилагаме към реални предизвикателства, тя се превръща в люлка на важни и актуални разговори, които сега разширяват колективното мислене, категоричен е д-р Марк Еспосито.

Как Четвъртата индустриална революция променя образованието?

Преходът от образование към знание и силата на EdTech оформят учебния процес заедно със самата индустрия. Можем да бъдем в крак с тях, като интегрираме технологии, които разширяват опита и позволяват на всеки един от нас, независимо от това дали сме ученици, служители или преподаватели, да прави повече в съответните си роли. Аз съм привърженик на технологиите като начин да се увеличат хората, а не да изчезнат.

Приключват ли някога индустриалните революции?

Мисля, че сме само в началото на редица цикли на трансформация, които със сигурност ще продължат да ни занимават през следващите десетилетия. Ние наистина се трансформираме за толкова кратък период от време и го правим по безпрецедентен начин. Това, което се случва, е голяма мобилизация и тя ни призовава да бъдем част от нея, изтъква Еспосито.

Стратегията и бъдещето

Стратегията е комбинация между синтеза, идеята и разбирането кой е най-добрият възможен начин на действие, когато разберем конкретния проблем. Но това е и предвиждане на идеята, че бихме искали да се ангажираме повече с изучаването на бъдещето и по какъв начин ще се развие то.

Мисля, че се води разговор за предвиждането на бъдещето, разговор за това по какъв начин бъдещето ще породи нови тенденции. Виждам това като съчетание между способността да се разбере правилното условие за изпълнение, но също и предвиждането на това, което се случва напред, и все повече днес, отколкото, според мен, в който и да е момент през последните около 40 години. Стратегията изисква сериозна ангажираност към бъдещето, защото преди това се е смятало за маргинална страна на спектъра. Днес виждам, че това се превръща във все по-основно течение в бизнеса. Много организации превръщат своите стратегически отдели в звена за откриване на тенденции и прогнозиране.

Можем ли да бъдем локално значими и еднакво глобално свързани?

Днес регионалните икономики се координират в по-голяма степен. Имаме по-голямо усещане за това къде принадлежим, защото разбираме, че местните общности стават все по-важни. Преди няколко години идеята да станем глобални беше стремеж. Сега, вероятно и след опита от пандемията, ние преоткриваме живота в общностите, как можем да се развием не само като професионалисти, но и като приятели, в семейството.

Все повече и повече от този разговор ще формира баланс между глобалното и местното. И това, което наистина прави това е технологията, която внедряваме.

Днес можем да накараме човек, който се свързва онлайн, да бъде в същото време в няколко часови зони от комфорта на собствения си офис или стая. И това е нещо, което е не само удобство на технологията, то предефинира какво означава да бъдеш местен, но и да не се отдадеш на глобалната ос. Това няма да бъде нито едно от двете или трето. Мисля, че ще бъде много по-плавно. Но виждам, че това се превръща в постоянно състояние на нашия живот, при което няма да се откажем от едното в полза на другото. Ще ги запазим заедно.

Как настоящите технологии оформят бъдещето на работното място?

Често си задавам въпроса дали в крайна сметка ще отидем в офиса? Ще имаме ли идеята за офиса или ще преосмислим пространството по съответния начин? Мисля, че бъдещото работно място ще бъде хибридно. Днес научаваме, че когато на хората се предоставя повече автономия, те се ангажират много по-добре, просто защото не смятат, че ходенето на работа е компромис с други важни неща в живота. Второ, мисля, че осъзнаваме, че работата не е задължително да се извършва единствено в офиса, но офисът е цел на изграждането на общността. Но ние също така разбираме, че някои продуктивни задачи не се случват непременно в офиса, така че ставаме все по-зрели в това отношение. Технологиите отново правят това възможно, но ние също така преосмисляме начина, по който функционира мозъкът. Докато пътувам, забелязвам, че офисните пространства стават много по-ориентирани към човека. Превръщаме ги по-скоро в дневни или места, където ще намерим своя дом. Виждаме по-голямо влияние върху дизайна, ергономичната структура. Смятам, че всичко това ще създаде коренно различно бъдеще.

Бизнес екосистемата

Моделът ще надделее с течение на времето по същия начин, по който ние говорим за общности. Говорим за предефиниране на работните места, на производителността. Екосистемите са много по-естествена среда за нас. Те са нещо като местообитание. Но още по-важно е, че ако я приведем в разговора за бизнес, екосистемите са успешни, защото има комбинация от редица фактори. Екосистемата изисква научни изследвания, защото искаме да имаме общност от изследователи, които ще могат да се променят и да изпробват идеи.

Необходимо е да има образование, защото то продължава да променя правителствата. Те имат интерес към екосистемите, защото именно те генерират повече ползи за общността или правителството, но и повече възможности за данъци и преразпределение обратно в обществото. Вече има добри социални хармонизатори. Съществуват места, където хората с различни умения могат да работят заедно. И накрая, финансите са привлекателни от гледна точка на екосистемите, защото когато инвестирате в екосистема, вие умножавате приходите си. Как? Не всички инвестирате в една идея, а в цялата система като такава. До неотдавна възприемахме екосистемата като следствие от компанията. Днес виждаме екосистемата като отправна точка и начин една компания наистина да процъфтява. Все повече се оценяват екосистемите, а по-малко отделни компании. Ако преди сме сме говорили за Apple, IBM, днес говорим много повече за условие за създаване на стойност в системна форма. И аз съм много щастлив да видя, че тази трансформация се случва. Сега имаме нужда много повече от екосистема, отколкото в който и да е момент преди това.

Как ще се адаптират традиционните играчи към новите екосистеми?

Вероятно, ако голяма конвенционална и силна компания не се интегрира в екосистема, ще се маргинализира и ще става все по-малко значима. Днес, да си голяма компания с иновации означава по-малко, освен ако наистина не се ангажирате със заинтересованите страни по различен начин.

Сега "размерът" има по-малко значение, защото може и да си малка компания, но да имаш дигитална инфраструктура, която да те свързва с глобалната дистрибуция, и изведнъж да разшириш мащаба си на пазара. Имаме примери за компании с малко служители, които са световноизвестни.

Затова мисля, че натискът върху "старите играчи" да мислят за себе си повече като за част от системата, а не само като главен герой на историята, ще окаже влияние.

Не всички ще изчезнат, но ще има редица компании, които просто няма да разберат спешността, защото са се справяли добре в продължение на много години.

Способността на една компания да разбере устойчивостта е по-висока сега, отколкото преди. Чрез събитията от 2020 г. до 2022 г. между пандемията и войната в Украйна, видяхме че нормалното, което смятаме за всекидневие, може да бъде разрушено за една нощ. И мисля, че тези събития са възпитали култура на адаптивност, която сега е по-висока, отколкото преди.

Спомням си, че започнах моята кариера, като се занимавах с организации, които се съпротивляват срещу промяната. Все още има много съпротива... Но сега всички виждат, че светът наистина може да бъде преобърнат за няколко часа, а това спомогна за по-голямата гъвкавост на системата. Ето защо много програми в наши дни са интегрирани в гъвкавостта или гъвкавото управление.

Преди говорехме за това как компаниите вземат решения, а днес говорим за сръчността, гъвкавостта, и възможността да правим промени. Ако не виждаме тази трансформация, екосистемата до голяма степен ще поеме управлението, защото тя е по-доброто предложение за стойност.

Можем ли да се подготвим за следващото ново нормално състояние?

Живеем в период от историята, в който никога не е нормално да бъде нормално. И въпреки че си играя с думите, мисля, че идеята зад това е да кажа, че промените ще се случват с все по-бързи темпове, защото сме в период на трансформация. Трябва да приемаме промяната като част от живота. Да разбираме, че организациите ще могат постоянно да се развиват, че иновациите ще бъдат по-динамични отколкото статични, че образованието вече няма да бъде диплома, а ще се развива през целия ни живот. Ако преосмислим факта, че в живота се случва еволюция и ние се променяме постоянно, това няма да бъде шок. Ще открием, че това е нормален етап от живота, че постоянно се изправяме пред нови предизвикателства.

Въпросът ще бъде не доколко съм подготвен като личност за следващото нормално състояние, а доколко съм отзивчив към новите предизвикателства

И може би това ще ни помогне много, когато отглеждаме децата си, за да им помогнем да разберат, че промяната е просто същността на живота. Промяна в системите. Намирането на работа не означава да я запазиш завинаги. Това означава, че пътуването всъщност може да бъде различно. Можете да определите кариерата си по много начини. Идеята да сме психически, финансово стабилни, е важна, но не може да идва само от една работа. Трябва да преосмислим портфолиото си. Тогава мисля, че ще направим положителна промяна. Едно от нещата, които винаги ме изненадва е, че когато говоря за някои от промените, някои откриват песимистичен възглед.

Ако наблюдавате света с гледната точка на миналото, защото, да, тогава е било малко по-лесно, ще се чувствате успокоени за може би определен период от време.

От друга страна, когато има по-голяма нестабилност, има повече възможности за растеж. И ние научаваме това в сферата на финансите. Всъщност пазарите никога не биха генерирали много приходи, ако са стабилни.

Това е така, защото имате възходи и падения, от които инвеститорите всъщност генерират добра възвръщаемост. Така че преосмислянето на това, което е нормално, и адаптирането на нашата психологията към това, образователната ни система, възпитанието на децата, но също така и на работното място, вероятно ще бъде по-добър начин да не изпитваме шок. Това е нова движеща сила, тя ще генерира нови възможности. Ниво на предприемчивост, като единственият начин да се изгради ново поколение лидери, които да продължат напред.

Кръгова икономика

Концепцията за кръговата икономика напоследък се радва на голямо внимание както в бизнес, така и в политическите дискусии. Това не е изненадващо, тъй като от индустриалната революция насам ние сме в състояние да зависим от природните ресурси, за да постигнем икономически растеж и развитие и да повишим стандарта на живот. Но тъй като тези ресурси стават все по-оскъдни и по-скъпи, а прекомерното им използване оказва отрицателно въздействие върху околната среда, трябва да намерим нови начини за създаване на по-устойчив модел на икономически растеж, който да генерира повече работни места и да подобри конкурентоспособността.

Мегатенденции и Четвърта индустриална революция

Макар да изглежда, че светът ни се променя случайно и често се появяват непредвидими събития, истината е, че определени мащабни процеси определят поведението на бизнеса, правителствата и обществата, както и начина на вземане на решения. В огромния океан от знания, информация и данни откриваме, че има пет подводни течения, които могат да ни дадат някои насоки за това как би се развило бъдещето.

Кои са тези подводни течения, какво е бъдещето ни, защо и как е важно да се адаптираме, можете да разберете от лекцията на д-р Марк Еспосито на 21 юни от 13.30 в Зала Бета на GREEN WEEK 2023.


Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с Електрохолд, Евроинс, Еврохолд, ПроКредит Банк, Visa, Главболгарстрой Холдинг, Enery, Геотехмин, GCR, ОББ, Артекс Инженеринг АД, Телелинк Бизнес Сървисис, ТоталЕнерджис EП България, Compass Cargo Airlines, Девня Цимент АД с проект ANRAV, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, European Investment Bank, Platform Brown to Green, ТЕЦ "Бобов дол", Енергео, Българска банка за развитие, Електроенергиен системен оператор, Булгартрансгаз, Керхер, ENplus®, Булатом - Сдружение, Солвей Соди АД, Институт "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE), DEVIN, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори" (БФИЕК), Kaufland.

Green Week 2023 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Еconomic.bg, ESGnews.bg, Euronews.