"В Закона за енергетиката е записано, че клиентите на топлинна енергия в сграда-етажна собственост имат право да заплащат консумираната топлинна енергия по няколко начина. Един от начините, който не е разпространен в повечето топлофикации, е т.нар. "равни месечни вноски". На клиентите препоръчвам да изберат равните вноски сега, вместо след очакваното повишение на цените да натрупат неплатени зимни сметки, които да разсрочват със споразумения и да плащат успоредно със сметките в следващия сезон. " каза адвокат Ангел Михайлов като пример да се избегне шокът от очакваното поскъпване на цените на топлинната енергия.

Според адвоката, работещ в енергийния сектор, не трябва клиентите предварително да се стресират от прогнозите за шоково увеличение на цените на топлинната енергия. Според закона при нужда от корекция в цената на топлинната енергия се извършва през 6 месеца. Следователно за разглеждане и утвърждаване на нови цени можем да говорим едва в началото на следващата година и посочи, че причината за поскъпването се корени главно в повишението на въглеродните емисии и двойното покачване на цената на природния газ за няколко месеца.

"Преди няколко дни Председателят на КЕВР публично обяви, че Комисията тепърва започва да работи и развива модели, с които да смекчи ефекта от повишението на цената на природния газ върху цената на електрическата енергия, като тези мерки ще окажат влияние и върху цената на топлинната енергия." каза адвокат Михайлов.

Специалистът се върна на варианта за смекчаване на ефекта от повишаване на цените и обясни, че за определяне на равната вноска се взима потреблението от предходен сезон и се разделя на 12.

"Така вместо твърде високи сметки в рамките на 5 месеца по време на отоплителния сезон клиентите заплащат значително по-ниска сметка 11 месеца, като накрая се изготвя изравнителна сметка, по която даже има вероятност да им се възстановят суми при по-ниска реална консумация." каза адвокат Михайлов.

Адвокат Михайлов даде за пример, че независимо колко минути говори по мобилния телефон или колко мегабайта използва в интернет, в повечето случаи клиентът дължи еднаква сума всеки месец за абонамент.

"Разликата при плащането на топлинната енергия на равни вноски е, че ако сте потребилили по-малко енергия от заложената месечно, следва в края на отчетния период да Ви бъде възстановена надвнесената сума. Разбира се, при другите услуги не е така, ако не сте гледали телевизия цял месец, отново ще трябва да платите абонамента за тази услуга." каза адвокат Михайлов.

Според адвокат Михайлов като антикризисна мярка КЕВР може да даде указания в новия сезон сметките на всички клиенти да бъдат равни цяла година и накрая да се изготви една изравнителна сметка.

"Шоковите цени на природния газ засягат всички сектори на държавата, за това е необходимо държавно решение. Защото едно е в зимните месеци сметките да скочат с 100 - 150 лева, друго е да се повиши равната вноска с 10 до 25 лева. Според мен някой в държавата трябва да помисли за гражданите, които са го овластили пряко или косвено и в критична ситуация да вземе критични мерки за благото на народа." каза адвокат Михайлов.