17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Неграмотници, поне заглавие го напишете правилно!

Публикациите, които съдържат спорна или подвеждаща информация, ще бъдат маркирани със специална отметка, която ще пренасочва потребителя към подготвена от Twitter страница или друг достоверен външен източник, съдържащ информация, свързана с твърденията във въпросния туит. Ще бъдат добавяни предупреждения, които ще информират потребителите, че конкретен туит влиза в противоречие с насоките на здравните власти. Ще ви го кажа простичко. Ебете се в гъза!