Централният депозитар се присъединява към A-отбора на европейски депозитари

От 2023 г. ЦД ще прехвърли сетълмента на своите деноминирани в евро ценни книжа към TARGET2-Securities

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари