Централният депозитар и Европейската централна банка (ЕЦБ) подписаха рамково споразумение за присъединяване към TARGET2-Securities (T2S) след година ползотворно сътрудничество между експертни екипи от двете страни. Към момента се извършват вътрешни оценки за определяне на подходяща дата за миграция към платформата. Очакванията и на двете институции са, че още следващата година Централният депозитар официално ще прехвърли сетълмента на своите деноминирани в евро ценни книжа към T2S, съобщиха от депозитара.

От стартирането си през 2015 г., T2S е важен фактор за напредъка в интеграцията на финансовите пазари в Европа, като налага общоевропейски и хармонизирани правила за сетълмента на ценни книжа. Данните за 2021 г. показват, че платформата е предпочитано средство за сетълмент от всички основни депозитари в Европа, като T2S обработва средно по 700 000 транзакции всеки ден, се отбелязва в съобщението.

"T2S е от изключителна важност за финансовата инфраструктура на Европа и безспорно помага на депозитарите-членове в платформата да бъдат по-достъпни за инвеститори от целия континент. Вярваме, че участието ни в T2S ще увеличи клиентската база и ще направи българските компании по-видими за европейските инвеститори", каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

"В Централен депозитар подкрепяме общоевропейски инициативи като T2S, които правят сетълмента на ценни книжа по-сигурен и по-ефективен, като същевременно намаляват рисковете и създават стабилни основи за един справедлив и прозрачен капиталов пазар. Радостни сме, че подписахме рамковото споразумение за присъединяване към T2S и очакваме с нетърпение да довършим започнатото", отбеляза Големански. 

Като следваща стъпка Централният депозитар ще продължи да работи в тясно сътрудничество с ЕЦБ и структурите за управление на T2S, за да осигури плавната миграция към T2S, с цел да започне оперативна работа в платформата преди приемането на еврото в България, се заключава в съобщението.