17-11-2017 20-11-2018

Коментари

От статията разбрах - в ,, бедна " Испания , токът е на половина на цената в ,,богата" България .

Борсите се движат от човешката алчност и страхове. Времето е основно повод.