Студеното време в съчетание с COVID-19 и последните икономически прогнози се отразиха на цените на европейските електроенергийни борси. Неочаквано бързият ръст на цената на петрола и високите цени на СО2 емисиите, както и спадналите обеми на газа в европейските газохранилища също изиграха своята роля. Така европейските електроенергийни борси стартират новата седмица в сегмента "пазар ден напред" (с ден за доставка 15 февруари) с цени от 7 до 10 евро за MWh по-високи от предходната (с ден за доставка 8 февруари). Тогава на европейските електроенергийни борси бе отчетен спад на стойностите, но застудяването доведе до много бърза промяна.

През изминалата седмица най-високите цени, постигнати в сегмента "ден напред" на европейските електроенергийни борси (без скандинавските страни и Великобритания) бяха отчетени с ден за доставка 11 февруари. Тогава е и най-високата постигната цена в Германия - 79.3 евро за MWh (ръст с 9.8% спрямо ден по-рано), следвана от Австрия - 79.26 евро за MWh и Белгия и Нидерландия - 79.16 и 79.13 евро за MWh, съответно.

Цената на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е 45.18 евро за MWh за доставка на 11 февруари. На съседните пазари с физическа граница като Румъния, постигнатата цена при същия ден на доставка е по-висока - 58.47 евро за MWh. В Сърбия достига до 55.8 евро за MWh, а в Гърция - 49.93 евро за MWh, по данни на energylive.cloud.

3е-news.net

Затова пък само ден по-късно, с ден за доставка 12 февруари цената на БНЕБ скача с 20 евро за MWh - до 65. 33 евро за MWh (плюс 44.6 %), докато на другите европейски електроенергийни борси (с изключение на Гърция) се наблюдава спад. Въпреки това, стойностите, отчетени на БНЕБ през седмицата остават стабилни. Също така постигнатата стойност с ден за доставка 15 февруари е по-ниска от отчетената за същия ден година по-рано - 50.91 евро за MWh. При това трябва да се отбележи, че според данните на БНЕБ, средната цена за базов товар в сегмента "пазар ден напред" през януари е по-ниска от постигнатата през същия месец на 2020 година.

Най-висока волатилност през изминалата седмица този път се наблюдава на пазара в Испания и Португалия. Например с ден за доставка 11 февруари цената скача с 82.8 % до 48 евро за MWh. Само ден по-рано, с ден за доставка 10 февруари, постигнатата цена на пазара в Испания е била доста по-ниска - 26.26 евро за MWh, което представлява увеличение с цели 269.6%. За сравнение, в този сегмент испанският пазар стартира миналата седмица (8.02. 2021 г.) при цена от 8.3 евро за MWh. С ден за доставка 15 февруари постигнатата стойност е 14.85 евро за MWh. И все пак, ако най-високата отчетена стойност през седмицата е 48 евро за MWh, то тя остава под отчетената преди година цена в този сегмент от 52.03 евро за MWh.

На повечето пазари цената е сравнима с регистрираната преди година по същото време.