17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Жп линия има и сега, напълно реконструирана и обновена за стотици милиони евро от Пловдив до турската граница, а от турската граница до Одрин също има жп линия. Вероятно авторът е имал предвид нещо други но не знае как да се изрази.

Това означава ли, че за целта ще демонтират новопостроената ЖП линия от Пловдив до Свиленград?

Не бе, Dundo. Просто ще я фактурират по друг параграф!!! Иначе как ще се извлече максимална печалба!

Това означава ли,