Брутният външен дълг се увеличава за година с 8,5% и достига 37,903 млрд. евро. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) за септември 2020-а. От началото на годината дългът нараства със 7,7 процента.

В края на септември 2020 г. дългосрочните задължения са 29,796 млрд. евро (78.6% от брутния дълг), като нарастват с 3,268 млрд. евро спрямо края на 2019-а. Дългосрочният дълг се повишава с 3,403 млрд. евро (12.9%) на годишна база.

Краткосрочните задължения възлизат на 8,106 млрд. евро (21.4% от брутния дълг) и намаляват с 543.7 млн. евро спрямо края на миналата година. Краткосрочният външен дълг намалява и спрямо септември 2019 г. - с 432.9 млн. евро.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на деветмесечието е 7,519 млрд. евро. От началото на годината той нараства с 2,092 млн. евро (38.5%). Външните задължения на сектора се повишават на годишна база с 2,084 млрд. евро (38.4%), сочат още данните на БНБ.

Същевременно нетният външен дълг в края на деветия месец от годината е отрицателен - в размер на 3,205 млрд. евро, като намалява с 2,082 млрд. евро (185.4%) спрямо края на 2019 година.

Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 4,807 млрд. евро, 13.2%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 2,724 млрд. евро, 7.7%), обясняват от Централната банка. За година нетният външен дълг намалява с 1,421 млрд. евро (79.7%).